Odjel za klasičnu filologiju

Završni i diplomski radovi

Prijediplomski studiji Latinskog jezika i rimske književnosti te Grčkog jezika i književnosti završavaju obranom završnog rada, a diplomski studiji obranom diplomskog rada.

Završni i diplomski radovi koji se brane nakon 1. prosinca 2015. godine trebaju biti pripremljeni prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih završnih i diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru. Upute su dostupne ovdje.

Obavezni elementi koje mora sadržavati svaki završni i diplomski rad zbog pohrane u Digitalni repozitorij navedeni su ovdje.

Primjeri korica završnih i diplomskih radova te obrasci koje student treba ispuniti i priložiti završnom/diplomskom radu dostupni su ovdje

Zahtjev za odobrenje teme završnog / diplomskog rada - ispunjava se računalom, preuzmite ovdje.

Studenti koji žele obraniti rad u tekućoj akademskoj godini, ispunjen zahtjev za odobrenje teme trebaju posalti mentoru e-mailom najkasnije do kraja nastave u zimskom semestru. Studenti koji planiraju upisati apsolventski semestar ili godinu mogu bilo kada predati ispunjen i potpisan zahtjev, ali najmanje tri mjeseca prije planirane obrane. 

Upute za oblikovanje dostupne su OVDJE.

Postupak prijave i obrane dostupan je OVDJE.

Postupak završetka studija za studente koji ne brane završni rad na Odjelu za klasičnu filologiju dostupan je OVDJE.

Radove koji su objavljeni na digitalnom repozitoriju Sveučilišta u Zadru mogu se vidjeti ovdje. Za pregledavanje radova potrebno je prijaviti se sa AAI korisničkim računom.

DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU

Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i dopunske isprave. 

Dopunska isprava sadrži opis ciljeva i ishoda učenja studijskog programa, razine, naziv kvalifikacije, podatke o programu, ocjene, ECTS bodove, itd. Studenti koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju upišu dodatne informacije trebaju ih nakon obrane završnog/diplomskog rada što prije dostaviti u tajništvo Odjela.

U dodatne podatke ulaze podaci o:

- osvojenim nagradama, pohvalama i priznanjima tijekom studija - poput Rektorove, nagrade Odjela, stipendije za izvrsne studente i sl.
- sudjelovanju na radionicama, seminarima ili ljetnim školama u organizaciji Odjela ili neke druge sveučilišne sastavnice - poput radionica koje su vodili gostući profesori, sudjelovanja na radionicama na Marulićevim danima, itd.
- volonterskom sudjelovanju u aktivnostima koje su organizirane na Sveučilištu - npr. organizacija radionica na Festivalu znanosti, pomoć u organizaciji znanstvenog skupa, sudjelovanje u sportskim aktivnostima i sl.
- radu studentskih predstavnika (u tijelima Odjela ili Sveučilišta, studentskim tijelima) i o radu u studentskim udrugama
- sudjelovanju ili vođenju studentskog projekta, npr. Antički dani
- sudjelovanju s izlaganjem na znanstvenim i stručnim skupovima
- objavljenim znanstvenim i stručnim radovima
- i slično.

Dodatni podaci trebaju se poslati e-mailom u tajništvo, zapisani u Word dokumentu, zajedno sa skeniranim potvrdama koje služe kao dokaz.

Primjer zapisivanja aktivnosti može se vidjeti OVDJE.