Odjel za hispanistiku i iberske studije

IZBORNI KOLEGIJI

Na Odjelu za hispanistiku i iberske studije moguće je upisati izborne kolegije iz iberskih jezika (baskijski, galješki, katalonski, portugalski) i iz područja umjetnosti i filma. Odabir drugog jezika vrši se na početku preddiplomskog studija na temelju rang-liste kandidata i studenti su dužni položiti šest kolegija odabranog drugog jezika do kraja preddiplomskog studija. 

Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija, prema Redu predavanja, studenti hispanistike, ali i drugih Odjela Sveučilišta u Zadru, upisuju izborne kolegije iz ponude Odjela.

Na diplomskom studiju studenti mogu dodatno upisati kolegije iz nastavničkih kompetencija.

SYLLABA - IBERSKI JEZICI

Baskijski jezik I

Baskijski jezik II


Katalonski jezik I

Katalonski jezik II

Katalonski jezik III

Katalonski jezik IV

Katalonski jezik V

Katalonski jezik VI

Katalonski jezik i književnost I (DS)

Katalonski jezik i književnost II (DS)