Odjel za geografiju

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

                                    

2022

FARIČIĆ, J., MARELIĆ, T., SURIĆ, L. (2022) “Geografska motrišta oblikovanja i korištenja bibinjske toponimije”, Bibinje, ur. Ante Bralić i Ante Gverić, Sveučilište u Zadru, Matica hrvatska – Ogranak u Zadru i Općina Bibinje, Zadar, 90-105.

FARIČIĆ, J. (2022) “Descriptio oeconomiae – prikazi ekonomskih aktivnosti na ranonovovjekovnim kartama sjeverne Dalmacije”, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 56=550, 233-260, DOI: 10.21857/yl4okf54r9

FARIČIĆ, J. (2022) “Postoji li mjera optimalnog broja turista u turističkim destinacijama?”, Turistički time out – trenutak za novo promišljanje turizma i prostora, ur. N. Bašić i S. Poljanec-Borić, Znanstveno vijeće za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 67-76.

MAGAŠ, D., RADOŠ, D. (2022) „Geomorfološke značajke Bibinja“, Bibinje, ur. Ante Bralić, i Ante Gverić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 10-17.

MAGAŠ, D. (2022) „Zemljopisna osnova razvitka općine Starigrad“, Starigrad-Paklenica, ur. Ante Uglešić, Zoran Šikić i Marijana Tomić, Sveučilište u Zadru, Općina Starigrad, Zadar, 80-131, 515-516.

MAGAŠ, D. (2022) „Zadarski mir 1358.: geografski, geopolitički i geostrateški okvir“, Zadarski mir: prekretnica anžuvinskog doba, ur. Mladen Ančić, Antun Nekić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 174-196.

MARELIĆ, T. (2022) “The Origin of Distance and Bearing Navigational Data contained in Portolani for the Adriatic Sea Basin”, International Journal of Cartography (published online on April 1st 2022), DOI: 10.1080/23729333.2022.2047402

MARELIĆ, T. (2022) “Conformal Cylindrical Properties of Adriatic Sea Basin Renderings On Portolan Charts”, The Cartographic Journal (published online on March 11th 2022), DOI: 10.1080/00087041.2021.1956263

MARIĆ, I., PANĐA, L., FARIČIĆ, J., ŠILJEG, A., DOMAZETOVIĆ, F., MARELIĆ, T. (2022) “Long-Term Assessment of Spatio-Temporal Landuse/Landcover Changes (LUCCs) of Ošljak Island (Croatia) Using Multi-Temporal Data—Invasion of Aleppo Pine”, Land, 11 (5), 620, DOI: 10.3390/land11050620