Odjel za geografiju

PROJEKTI

  

NACHAS 
 

Znanstveni projekt IP-2020-02-5339 Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije (NACHAS) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.
 

Scientific project IP-2020-02-5339 Early Modern Nautical Charts of the Adriatic Sea: Information Sources, Navigation Means and Communication Media (NACHAS) funded by the Croatian Science Foundation.

VENTSPIS
 

VENTSPIS

Ventilacija spilja kao moderator zapisa površinskih uvjeta okoliša u spiljskim sedimentima
IP.01.2021.17
2021-2023