Odjel za geografiju

PROJEKTI

 

NACHAS

Znanstveni projekt IP-2020-02-5339 Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije (NACHAS) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Scientific project IP-2020-02-5339 Early Modern Nautical Charts of the Adriatic Sea: Information Sources, Navigation Means and Communication Media (NACHAS) funded by the Croatian Science Foundation.

 

VENTSPIS

VENTSPIS

Ventilacija spilja kao moderator zapisa površinskih uvjeta okoliša u spiljskim sedimentima

IP.01.2021.17

2021-2023