Odjel za geografiju

Doc. dr. sc. Tome Marelić

Asst. Prof. Ph.D. Tome Marelić
 

Docent (Assistant Professor)

Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju
Dr. Franje Tuđmana 24i
23000 Zadar

Kabinet 31
023 / 345 - 017
tmarelic@unizd.hr

Konzultacije:
prema dogovoru e-mailom

 

   CroRIS                              ResearchGate

   ORCiD                                    Academia.edu

   Google Scholar


 

INFORMACIJE / ABOUT:

 

Tome Marelić je docent na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Njegov znanstveno-istraživački rad u širem smislu je kartografija, odnosno povijest kartografije. U užem smislu njegov rad umsjeren je na kvantitativne analize geometrije prikaza prostora na starim kartama, poglavito pomorskim, uz korištenje različitih kartometrijskih metoda. Kontinuirano je posvećen znanstveno-istraživačkom radu, čije rezultate redovito prikazuje na međunarodnim konferencijama i objavljuje u etabliranim znanstvenim časopisima. U nastavi je angažiran u izvođenju kolegija Kartografija I, Kartografija II, Geoinformatika, Uvod u znanstveno-istraživački rad i Pomorska geografija. Dodatnim informacijama o zaposleniku moguće je pristupiti preko životopisa na poveznici ispod.

Curriculum Vitae (životopis) - HRV

 

Tome Marelić is an Assistant Professor at the Department of Geography, University of Zadar. His scientific and research work in a broader sense is cartography, that is, the history of cartography. In a narrower sense, his work is focused on quantitative analyses of the geometry of old maps, especially nautical charts, with the application of various cartometric methods. He is continuously dedicated to scientific and research work, the results of which he regularly presents at international conferences and publishes in established scientific journals. In teaching, he is engaged in conducting the courses Cartography I, Cartography II, Geoinformatics, Introduction to Scientific Research and Maritime Geography. Additional information about the employee can be accessed via the CV at the link below.

Curriculum Vitae - ENG