Odjel za geografiju

Marica Mamut

 

Marica.jpg

Izv. prof. dr. sc. Marica Mamut

Sveučilište u Zadru
Odjel za Geografiju
Dr. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar

ured br. 23
tel/fax: 023/345-019

e-mail: mmamut@unizd.hr

 

Popis radova (CroRIS)

Datum i mjesto rođenja:
05. svibnja 1970., Zagreb

Dosadašnje školovanje
1. OŠ "Ivo Andrić", Zagreb
2. Pedagoški obrazovni centar „Bogdan Ogrizović“, Zagreb

3. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (dodiplomski studij geografije; 1990.-1994.)
4. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja; 1995.-1999.)

Nagrade i priznanja


1. Zahvalnica Ministarstva prosvjete i športa i Hrvatskoga geografskog društva za vrstan rad s učenicima i sudjelovanje na Državnom susretu i natjecanju mladih geografa, Crikvenica, 18. – 21. svibnja 1995. (učenik 5. razreda postigao 1. mjesto na državnoj razini)

Zvanja

1. Profesor geografije (1994.)
2. Magistar prirodnih znanosti; grana geoznanosti; područje fizička geografija (1999.)        
3. Doktor prirodnih znanosti; grana geoznanosti; područje fizička geografija (2005.)

Ustanove zaposlenja

1. OŠ "Cvjetno naselje" - profesor geografije (šk. god. 1994/95)

2. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za geografiju (1995.- 2000. mlađi asistent, 2000. – 2006. asistent)
3. Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju (od 2006. viši asistent)

 

Nastavna djelatnost

 

I. Predmeti

 

1. Geografske grafičke metode (ak. god. 1996/97)
2. Fizička geografija – hidrogeografija (od ak. god. 1996/97 do ak. god. 2005/06. s prekidom ak. god. 1997/98.  i 2000/01.)
3. Regionalna geografija – Australija s Oceanijom (od ak. god.1998/99. do ak. god. 2001/02 s prekidom ak. god. 1997/98. i 2000/01.)

4. Fizička geografija – geomorfologija (od ak. god. 2001/02. s prekidom ak. god. 2006/07.)

5. Regionalna geografija – Europa II (od ak. god. 2005/06. do ak. god. 2007/08. s prekidom ak. god. 2006/07.)

6. Regionalna geografija Sjeverne i Zapadne Europe (od ak. god. 2007/08.)

7. Geomorfologija (od. ak. god. 2007/08)

8. Geoekologija (od ak. god. 2008/09.)

9. Odabrana poglavlja iz geomorfologije (od ak. god. 2008/09.)


 

 

II. Ostala zaduženja na Odjelu:

1. Tajnica Hrvatskog geografskog društva u Zadru od 1995. do 1997.

2. Odjelni koordinator za osiguranje kvalitete

 

 

 

 

Znanstvena i stručna djelatnost

I. Ocjenski radovi


1. Funkcija i značenje srednjovjekovnog zadarskog prostora
, Prirodoslovno matematički fakultet u zagrebu, Zagreb, diplomski rad, 21. listopada 1994. (mentor: prof. dr. sc. Velimir Rogić)

2. Geomorfološke značajke reljefa otoka Ugljana i Pašmana i njegovo geoekološko značenje, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, magistarski rad, 08. srpnja 1999. (mentor: prof. dr. sc. Andrija Bognar)

3. Geomorfološke značajke reljefa zadarskih otoka i njegovo geoekološko značenje, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, doktorska disertacija, 20. lipnja 2005. (mentor: prof. dr. sc. Andrija Bognar)

 

II. Znanstveni i stručni radovi

1. Glamuzina M., Šiljković Ž., Mamut M.,(2000.): Modern Transformation in the Area of Coastal zone of the Neretva Delta under The Influence of Melioration and Hydrotehnical Intervention, Periodicum Biologorum Vol.102. Suppl.1,  Zagreb, 137-146.

2. Glamuzina, M., Glamuzina, N., Mamut, M. (2000.): The tourist evaluation of the Neretva delta, Periodicum Biologorum Vol.102, Zagreb,

3. Glamuzina, M., Glamuzina, N., Mamut, M. (2002.): What Are the Perspectives of Metković and Ploče Port (Croatia) with Reference to New Geostrategic Division in Southeastern Europe? , Littoral 2002, The Changing Coast - 6th International Symposium, Volume 3- Zbornik radova, Porto, 469 – 472.
(poster,objavljeni rad, znanstveni).


4. Glamuzina, M., Glamuzina, N., Mamut, M. (2002.): The Water Supply of the Middle Dalmatian Islands (Croatia) - Regional Water Supply-System Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet , Littoral 2002, The Changing Coast - 6th International Symposium, Volume 3 – Zbornik radova, Porto, 145 – 148.
(poster,objavljeni rad, znanstveni).

 

 

III. nekategorizirani radovi:

1. Mamut, M. (2000.): Narodni plesni običaji sela Lišane Ostrovičkih, Glas lišana, br. 2, 21-23                                                                                                                                                 2. Mamut, M. (2000.): Nova osnovna škola u Lišanima spremna za rad, Glas Lišana, br. 3, 10-12

IV. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima

1.  međunarodni:

 

1. Littoral 2000, 5th International Symposium: Responsible Coastal Zone Menagment – The Challenge of the 21th Century, Cavtat, 12.-17. rujna 2000.
Podnesak: Modern Transformation in the Area of Coastal Zone of the Neretva Delta under the Influence of Melioration and Hydrotechnical Intervention (koautori: M. Glamuzina, Ž. Šiljković)

 

2. Littoral 2000, 5th International Symposium: Responsible Coastal Zone Menagment – The Challenge of the 21th Century, Cavtat, 12.-17. rujna 2000.
Podnesak: The Tourist Evaluation of the Neretva Delta (koautori: M. Glamuzina, N. Glamuzina) 

3. Littoral 2002, 6th International Symposium: The Changing Coast, Porto, 22.-26. rujna 2002.
Podnesak:
What Are the Perspectives of Metković and Ploče Port (Croatia) with Reference to New Geostrategic Division in Southeastern Europe?
(koautori: M. Glamuzina, N. Glamuzina

4. Littoral 2002, 6th International Symposium: The Changing Coast, Porto, 22.-26. rujna 2002.
Podnesak:
The Water Supply of the Middle Dalmatian Islands (Croatia) - Regional Water Supply-System Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet
(koautori: M. Glamuzina, N. Glamuzina)

5. Carpatho-Balkan workshop: Environmental change impacts in the Carpatho-Balkan Region. Dedicated to the International Mountain Year, Starigrad-Paklenica, 23-27 September 2002.

Podnesak: Geomorphological characteristics of the islands Ugljan and Pašman
 


2.domaći:

1.Otok Rava, Zadar, 20.-23. lipnja 2008.

Podnesak: Strukturno – geomorfološke značajke otoka Rave

 


V. Ostalo

 

1. Prikazi znanstvene i stručne literature

1. Zemlje i narodi; Sjeverna i Srednja Amerika, Veliki Antili, urednik: Ivanka Borovac, preveo s engleskog: Vlado Opačić; izvornik: North and Central America, with Greater Antilles, Mladinska knjiga Zagreb; u: Geoadria, vol. 1, 1996., 8

 

2. Atlas svijeta, Leksikografski zavod, glavni urednik: Mladen Klemenčić, Zagreb, 2006.; u: Geoadria, vol.12, br. 2, 2007., 201-202

Članstvo u uredništvima

1. Član uređivačkog vijeća lista Glas Lišana od 2000.

Članstvo u udrugama

1. Hrvatsko geografsko društvo