Odjel za geografiju

Anica Čuka

 

Izv. prof. dr. sc. Anica Čuka

Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar; ured br. 15

tel: 023 345-029

e-mail: acuka@unizd.hr

Datum i mjesto rođenja: 08.11.1977., Zadar

 

Dosadašnje školovanje:

q  Srednja škola: od 1992. do 1996. - Prirodoslovno–matematička gimnazija Franje Petrića, Zadar

q  Dodiplomski studij: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, geografija i talijanski jezik i književnost (od ak. god. 1996./1997. do 6.11. 2001.),

q  Poslijediplomski studij:

- akademske godine 2002./2003. upisala poslijediplomski znanstveni studij Geografske osnove litoralizacije Hrvatske pri Sveučilištu u Zadru, za stjecanje akademskog stupnja magistar prirodnih znanosti, polje geoznanosti, područje geografija

- 2006./2007. upisala poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktor prirodnih znanosti, polje geoznanosti, područje geografija (doktorirala 11.1.2011.)

 

Zvanja:

q  profesorica geografije i profesor talijanskog jezika i književnosti

q  doktorica znanosti; znanstveno područje: interdisciplinarna područja znanosti; znanstveno polje: geografija; znanstvena grana: društvena geografija 

 

Suradnja na znanstvenim projektima

1. od 2003. do 2007. godine - znanstveni novak, a potom i suradnik na znanstvenom projektu Geografske osnove razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj, glavnog istraživača prof. dr. sc. Željke Šiljković

2. od 2007. do 2010. godine - suradnik na znanstvenom projektu Društveno-geografska preobrazba priobalnih ruralnih prostora Sjeverne Dalmacije, glavnog istraživača prof. dr. sc. Željke Šiljković

 

 

Znanstvena i stručna djelatnost

 

I. Ocjenski radovi

Prirodno-geografski aspekti razvoja gospodarstva na Dugom otoku, Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu, Zadar, diplomski rad, 6. studenog 2001. (mentor: prof. dr. sc. Damir Magaš), 105 str.

Preobrazba dugootočkog krajolika kao odraz suvremenih sociogeografskih procesa, Sveučilište u Zadru, doktorska disertacija, 11. siječnja 2011. (mentor: prof. dr. sc. Željka Šiljković)

 

II. Znanstveni i stručni radovi

1. Objavljeni znanstveni radovi

 

1.1.        Poglavlja u knjigama

Čuka, A. (2008.): Geografski uvjeti razvoja poljoprivrede otoka Rave od 18. st., Otok Rava, J. Faričić (ur.), Sveučilište u Zadru, Razred za prirodne znanosti HAZU, Matica hrvatska – Zadar, Hrvatsko geografsko društvo – Zadar, Zadar, 495-512.

Čuka, A., Pejdo, A. (2009.): Društveno geografska preobrazba ruralnog krajolika Ravnih kotara  u 2. polovini 20. stoljeća,  Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata, T. Oršolić (ur.), HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Zadru, Sveučilište u Zadru, Zagreb – Zadar, 444-463.

Pejdo, A., Čuka, A. (2010.): Utjecaj Maraske na suvremenu društveno-geografsku preobrazbu zadarskog kraja, Višnja maraska i proizvodi od nje – bogatstvo Zadra i zadarske regije, A. Bralić i J. Faričić (ur.), Sveučilište u Zadru, Maraska d.d., Zadar, 201-218.

Čuka, A., Lončar, N. (2010.): Otok Murter – prirodne i društveno geografske značajke, Otok Murter, Toponimija otoka Murtera, V. Skračić (ur.), Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 5-31.

Faričić, J., Čuka, A., Colić, V. (2010.): Poljoprivreda i razvoj ruralnoga krajolika Ista i Škarde, Otoci Ist i Škarda, J. Faričić (ur.), Sveučilište u Zadru, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Matica hrvatska – Ogranak u Zadar i Hrvatsko geografsko društvo – Zadar, Zadar, 573-598.

 

1.2.            Izvorni znanstveni radovi (original scientific paper):

 

1.2.1.                  Izvorni znanstveni radovi referirani u Current Contentsu

Surić, M., Lončarić, R., Čuka, A., Faričić, J. (2007.): Geological issues in Alberto Fortis' Viaggio in Dalmazia (1774), Comptes rendus – Geoscience, vol. 339, br. 9, 640-650

Šiljković, Ž., Čuka, A., Pejdo, A. (2010.): Agricultural landscape evolution: from cropland to mine fields – Zemunik Donji Municipality (Croatia) case study, Društvena istraživanja, u tisku

 

1.2.2.                  Izvorni znanstveni radovi referirani u drugim sekundarnim bazama

Čuka, A. (2002.): Geographical Basis for Development of Organic Olive Grow in Croatia, Geoadria, vol. 7, br. 1, 97-107

Čuka, A., Magaš, D. (2003.): Socio-geographic Transformation of Ist Island, Croatia, Geoadria, vol. 8, br. 2, 67-86

Šiljković, Ž., Čuka, A. (2004.): Traffic Connection and Reasons for Commuting from Zadar Islands to Zadar, Geoadria, vol. 9, br. 2, 211-222

Čuka, A. (2006.): Utjecaj litoralizacije na demogeografski razvoj Dugog otoka, Geoadria, vol. 11, br. 1, 63-92

Faričić, J., Graovac, V., Čuka, A. (2010.): Mali hrvatski otoci – radno-rezidencijalni prostor i/ili prostor odmora i rekreacije, Geoadria, vol. 15., br. 1, 145-185

 

1.3.            Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova (conference paper):

Čuka, A. (2004.): Osnovna geografska obilježja otoka Murtera, Murterski godišnjak, Murter, 31-61

Čuka, A. (2005.): Utjecaj Zadra na gospodarski i demografski razvoj Dugog otoka, Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja, Zbornik radova, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, 275-282

Čuka, A. (2005.): Suvremena transformacija hrvatskog priobalnog prostora na primjeru Vodica, Treći hrvatski geografski kongres, Zbornik radova, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, 366-375

Šiljković, Ž., Čuka, A. (2005.): Demogeografska obilježja ruralnih naselja u sklopu grada Imotskog u drugoj polovici 20. stoljeća, Zavičajno blago u funkciji razvoja Zabiokovlja, Zbornik radova, Književni krug, Split, 27-38

Magas, D., Cuka, A. (2005.): L'impatto della deruralizzazione sullo sviluppo territoriale dell'arcipelago di Zara, Bernardo Cardinale (a cura di), Atti del Convegno internazionale Sviluppo glo-cale e società nei Paesi del sistema adriatico, Teramo 9-10-11 Giugno 2004, Memorie della Societa' Geografica Italiana, Volume LXXVII, 337-349

Čuka, A. (2010.): Hrvati u SAD-u prema novijim američkim popisima stanovnika, Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska-Slovenija, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 3. travnja 2009., Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 45-58

 

2.        Objavljeni stručni radovi (professional paper) i nekategorizirani radovi:

Čuka, A. (2006.): Geografski uvjeti razvoja maslinarstva u Hrvatskoj – usporedba s ostalim europskim mediteranskim zemljama, Geografski horizont, 49/2003, 1/2, Zagreb, 31-40,

Čuka, A. (2006.): Hrvati u Australiji, Geografija.hr offline 2003.-2005., Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, 48-51,

Čuka, A. (2010.): Nordkapp – najsjevernija točka Europe???, Geografija.hr offline 2007.-2009., Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, 51-53.

 

III. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima

1.      Znanstveni skupovi:

a.      Međunarodni:

1.      Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja, Zagreb, 28.-30. studenoga 2002. (Podnesak: Utjecaj Zadra na gospodarski i demografski razvoj Dugog otoka)

2.      Sviluppo glo-cale e societa' nei Paesi del sistema Adriatico, Teramo - Giulianova, Italia, 9.-11.06.2004. (Podnesak: The Role of Deruralisation in Spatial Development of Zadar Islands, Croatia (koautor: D. Magaš))

3.      Zavičajno blago u funkciji razvoja Zabiokovlja, Imotski, 29.-30. rujna 2005. (Podnesak: Demogeografska obilježja ruralnih naselja u sklopu grada Imotskog u drugoj polovici 20. stoljeća (koautor: Ž. Šiljković))

4.      31st International Geographical Congress, Tunis, August 12-15, 2008. (Podnesak: Organic agriculture in Croatia (koautori: Ž. Šiljković, A. Pejdo))

5.      Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska-Slovenija, Zagreb, 3. travnja 2009. (Podnesak: Hrvati u SAD-u prema novijim američkim popisima stanovnika)

6.      Znanstveno savjetovanje: Jadran – Suvremena geografska problematika, Zadar, 10.-12. rujna 2009. (Podnesak: Mali hrvatski otoci – radno-rezidencijalni prostor i/ili prostor odmora i rekreacije (koautori: J. Faričić i V. Graovac))

7.      4th Conference of the Adriatic Forum, Geopolitical Issues of the Adriatic – Yesterday, Today, Tomorrow, Zadar, 16.-18. rujna 2011. (Podnesak: Emigration from Dalmatia to the USA at the turn of the 20th century (koautor: V. Graovac))

 

b.      Domaći:

1.      III. hrvatski geografski kongres, Zadar, 24.-27. rujna 2003. (Podnesak: Suvremena transformacija hrvatskog priobalnog prostora na primjeru Vodica)

2.      IV. hrvatski geografski kongres, Poreč,10.-13. listopada 2007. (Podnesak: Agrarno vrednovanje krškog prostora Ravnih kotara na primjeru nadinskog područja (koautori: V. Graovac, N. Lončar))

3.      Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata, Zadar, 21. studenoga 2007. (Podnesak: Društveno geografska preobrazba ruralnog krajolika Ravnih kotara u 2. polovici 20. stoljeća (koautor: A. Pejdo))

4.      Otok Rava, Zadar, 20.-23. lipnja 2008. (Podnesak: Geografski uvjeti razvoja poljoprivrede otoka Rave od 18. st.)

5.      Otoci Ist i Škarda, Zadar, 19.-20. studenoga 2010. (Podnesak: Poljoprivreda i razvoj ruralnog krajolika Ista i Škarde (koautori: J. Faričić i  V. Colić))

 

2.      Seminari za nastavnike geografije:

Zadarski otoci, tematski nacionalni seminar za nastavnike geografije, Zadar, 23.-26. kolovoza 2004.

            Podnesak: Uloga procesa deruralizacije u prostornom razvoju zadarskih otoka

Seminar za nastavnike geografije Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Zadarski otoci (Dugi otok, Pašman i dr.), 27.-29. travnja 2008.

Podnesak: Društveno-geografski aspekti razvoja Dugog otoka

Ljetni državni seminar za nastavnike geografije – Dani akademika Josipa Roglića, tema: Fenomen globalizacije i njezin utjecaj na promjene u prostoru i životu ljudi, Zadar, 29.-30. lipnja, 2009.

Podnesak: Hrvatsko iseljeništvo u SAD-u

Ljetni državni seminar za nastavnike geografije – Dani akademika Josipa Roglića, tema: Promet Republike Hrvatske, stanje i perspektive razvoja, Zadar, 29.-30. kolovoza, 2011.

Podnesak: Uloga prometnog povezivanja u suvremenom razvoju hrvatskih otoka – primjer zadarskog otočja

           

3.      Javna predavanja:

Aktualni demografski i gospodarski problemi na hrvatskim otocima, Okrugli stol, Družba Braća hrvatskog zmaja – Zmajski stol u Zadru, 27. veljače 2007.

 

Podnesak: Demografska obilježja zadarskih otoka

 

 

 

Ostalo

 

Jedna od voditelja međunarodne radionice krajobraznog i prostornog planiranja Easy-going landscapes, 14. do 21. travnja 2011., Zadar.

 

Organizatori: Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru, Sveučilišta partneri na European Master on Planning and Policies for the City, the Environment and the Landscape: Departament de Geografia, Universitat Autonoma de Barcelona, Espana, Departament de Geografia, Universitat de Girona, Espana, Facolta di Architettura, Universita degli Studi di Sassari, Italia, Facolta di Pianificazione del Territorio IUAV di Venezia, Italia, Faculdade de Arquitectura, Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Društvo arhitekata Zadra i u suradnji s Universita degli studi di Trieste - Facolta di Architettura, Italia