Odjel za geografiju

RED PREDAVANJA 2016./2017.


1. Preddiplomski jednopredmetni

2. Preddiplomski dvopredmetni

3. Diplomski jednopredmetni

4. Diplomski dvopredmetni

 

Izborni kolegiji za studente drugih odjela:

Preddiplomski studij          ZIMSKI SEMESTAR     LJETNI SEMESTAR

Diplomski studij                ZIMSKI SEMESTAR     LJETNI SEMESTAR

Osiguranje kvalitete