Centar Stjepan Matičević

Kontakti

SVEUČILIŠTE U ZADRU
Centar „Stjepan Matičević“
Trg kneza Višeslava 9
23 000 Zadar
e-mail: centar.maticevic@unizd.hr

Ured tajništva Centra:
Ana Sokol, prof.
stručna suradnica

telefon: 385 (0)23 200-832
e-mail: asokol@unizd.hr
(2. kat, ured 2.4.)

Radno vrijeme:  
od 08,00-16,00 sati
(u ljetnom periodu od 01. lipnja do 01. rujna radno vrijeme je od 07,00 do 15,00 sati)

Uredovno radno vrijeme za rad sa studentima/polaznicima:
svakim radnim danom od 09,00 do11,00 te od 13,00 do15,00 sati