Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja poziva Vas na predstavljanje odjelnih publikacija

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja poziva Vas na predstavljanje odjelnih publikacija

      

 

Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika

Radovi u Zborniku izloženi su na znanstveno-stručnom skupu Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika koji se održao na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru od 25. do 27. veljače 2016. u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja. Brojni radovi i različita promišljanja o temi pridonijet će otklanjanju nejasnoća pri identifikaciji darovite djece i učenika. Radovi u Zborniku svakako su doprinos rasvjetljavanju problematike nedostatne kompetentnosti odgojitelja i učitelja primarnog obrazovanja za rad s darovitom djecom i učenicima.

 

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Dijete i estetski izričaji.

Radovi u Zborniku izloženi su na Međunarodnom znanstvenom skupa Dijete i estetski izričaji koji je održan u Zadru 13. i 14. svibnja 2011. godine u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Postavljajući u središte interesa pojmove: dijete i estetski izričaj te svojim interdisciplinarnim karakterom, Zbornik nudi raznolik metodološki i tematski pristup koji je u konačnici produkt specifičnosti pojedinih znanstvenih područja koja u njemu „komuniciraju“. Autorice/i promišljaju o pojmu estetike te ga iz pozicije vlastitih disciplina nastoje tumačiti i povezivati s potrebama djece i njihovim razvojem, odgojem i obrazovanjem. Zbornik je podijeljen na nekoliko tematski povezanih skupina radova koje slijede strukturu samoga skupa.

_________________________________________________________________________________

 

 

 

Magistra Iadertina Vol. 8. No. 1. 2013.

 

Magistra Iadertina je znanstveni časopis koji izdaje Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Godišnjak Zbornik radova pokrenut je 2001., osamostaljenjem Visoke učiteljske škole u Zadru. Osnivanjem Sveučilišta u Zadru godine 2003., Zbornik postaje časopisom Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece. Godine 2006. mijenja ime u Magistra Iadertina, zadržavajući svoju programsku usmjerenost. Objavljuje znanstvene i stručne radove koji interdisciplinarno prate programe studija za odgojitelje i učitelje. Časopis izlazi kao godišnjak.