22. listopada 2018

The affective dimension of class belonging in the context of charitable giving and receiving


Karin Doolan, Dražen Cepić i Marta Džaja s Odjela za sociologiju sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji Međunarodne asocijacije za antropologiju jugoistične Europe na temu "Emotions, Senses and Affects in the Context of Southeast Europe" koju je organizirao Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Predstavili su rad "The affective dimension of class belonging in the context of charitable giving and receiving" u kojem su prezentirali rezultate istraživanja s projekta “Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti”.