2. srpnja 2018

Sudioničko upravljanje u kulturi


Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je izlaganjem u predstavljanju knjige Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj, održanom 29. lipnja 2018. u Beton kinu Doma mladih u Splitu. U predstavljanju su sudjelovale i dr. sc. Dea Vidović (upraviteljica Zaklade "Kultura nova" i urednica zbornika) te arhitektica Miranda Veljačić (kao predstavnica Platforme Doma mladih).

Zaklada "Kultura nova" objavila je zbornik u okviru dvogodišnjeg projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju kulturnim institucijama”, provedenog uz podršku UNESCO-va Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). Uz  teorijsku raspravu o pojmovima sudjelovanja u kulturi, decentralizacije, lokalnog razvoja i sudioničkog upravljanja u kulturi, zbornik je uključio i sedam studija slučajeva, kojima je obuhvaćeno sedam različitih modela sudioničkoga upravljanja društveno-kulturnim centrima u različitim dijelovima Hrvatske.

Uz urednicu Deu Vidović, autori tekstova u zboriku su Ana Žuvela, Davor Mišković, Leda Sutlović i Mirko Petrić, koji je napisao studiju slučaja o Domu mladih u Splitu. Zbornik je dizajnirao Dario Dević.

Verziju zbornika na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

http://participatory-governance-in-culture.net/uploads/biljeske_HR_web.pdf