6. rujna 2017

(Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost


13. konferencija Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA), pod naslovom „(Ra)stvaranje Europe: kapitalizam, solidarnosti, subjektivnost“ ((Un)making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivity), održana je u Ateni, u razdoblju između 29. kolovoza i 1. rujna 2017. Na konferenciji su priopćenja izložili sljedeći članovi Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, Ivan Puzek, mag. soc. i doc. dr. sc. Željka Zdravković.

Mr.sc. Mirko Petrić, Ivan Puzek, mag. soc. i doc. dr. sc. Željka Zdravković, u suatorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Split), održali su priopćenje s naslovom „Postsocijalistička transformacija rodnih odnosa: slučaj Hrvatske“ (The postsocialist transformation of gender relations: the case of Croatia).Sažetak priopćenja možete naći ovdje.

Mr.sc. Mirko Petrić, u suatorstvu s prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, održao je priopćenje s naslovom „Modernizacijski procesi u kontekstu institucionalno usađenog neoliberalizma: teorijski pogled na posttranzicijsku Hrvatsku“ (Modernization processes in the context of institutionally embedded neoliberalism: a theoretical perspective on post-transitional Croatia). Sažetak priopćenja možete naći ovdje.

Doc. dr. sc. Željka Zdravković održala je priopćenje s naslovom „Digitalne nejednakosti u četiri zemlje jugoistočne Europe“ (Digital inequalities in four South-East European Countries). Sažetak priopćenja možete naći ovdje.

Više obavijesti o 13. konferenciji Europskog sociološkog društva možete naći ovdje.