20. listopada 2014

Poziv na okrugli stol


Hrvatsko sociološko društvo - podružnica Zadar i Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u suradnji s GONG-om u sklopu Regionalne škole policy analize organizira okrugli stol

POLITIČKI I DRUŠTVENI DOMETI DRUŠTVENIH POKRETA U POST-JUGOSLAVENSKOM PROSTORU

koji će se održati u ponedjeljak, 20. listopada 2014. od 18:00h do 20:30h u zgradi Sveučilišta na rivi, dvorana 143.

Izlagači/ce: 
Suzana Kunac, istraživačica i aktivistkinja, Zagreb: osvrt na demokratizacijsku agendu civilnog društva
Mislav Stublić, Baza za radničku inicijativu i demokraciju Zagreb: osvrt na nove borbe za radnička prava
Emin Eminagić, istraživač i aktivist, Tuzla: osvrt na bosanske proteste 2013.
Lana Zdravković, Mirovni inštitut Ljubljana:osvrt na nove protestne i političke inicijative u Sloveniji

Moderatorica: Valerija Barada


Studenti/ce prve i druge godine diplomskih studija sociologije se posebno potiču na dolazak na okrugli stol! Studenti/ce ostalih studijskih godina su također dobrodošli.