16. listopada 2014

Poziv na predavanje


GONG, u sklopu Regionalne škole policy analize, u suradnji s Društvom arhitekata Zadra i Hrvatskim sociološkim društvom – podružnica Zadar organizira predavanje na kojemu će Ana Džokić i Marc Neelan predstaviti zajednički pothvat – praksu urbanih intervencija u prostoru STEALTH.unlimited
Predavanje će se održati u nedjelju, 19. 10. od 20:00h do 21:30h u IMPACT centar u Zadru, Put Stanova bb.
Raspravu će moderirati Branimir Rajčić i Marina Škrabalo. Dijelovi razgovora će biti na engleskom jeziku.
Više o predavanju ovdje