Doc. dr. sc. Željka Tonković


Doc. dr. sc. Željka Tonković

docentica

Prof. (Sveučilište u Zadru), dr.sc. (Sveučilište u Zagrebu)

 

 CV in English

 

Kontakt:

Odjel za sociologiju

Sveučilište u Zadru

Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2

23000 Zadar

 

tel. 385 (0) 23 200-507

zeljka.tonkovic@unizd.hr

konzultacije: petkom od 12,00 do 13,00 sati (dodatno po potrebi, uz najavu e-mailom)

 

Područja znanstvenog interesa:

•        mrežna teorija i analiza

•        kulturne i kreativne industrije, kulturne politike

•        urbana sociologija i sociologija prostora

•        kulturna potrošnja

 

Aktualni  projekti:

2014.-2018. Suradnica na projektu „Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća“, Hrvatska zaklada za znanost.

2015. – 2016. Suradnica na projektu „Kulturne potrebe i intergeneracijska transmisija kulturnog kapitala mladih u gradovima na jadranskoj obali“, Sveučilište u Zadru.

 

 Članstva u strukovnim udrugama:

•        članica Hrvatskog sociološkog društva, voditeljica Sekcije za sociologiju prostora

•        članica International Network for Social Network Analysis

•        koordinatorica mreže Social Science and the Sea

 

Recentne znanstvene publikacije:

Tonković, Ž. (2016). From bonds to bridges: Creative labour, social networks and self-employment in a post-socialist society. International Journal of Cultural and Creative Industries, 3 (3): 36-49.

Tonković, Ž. (2015). Hedonisti i utilitaristi: tipovi posjetitelja trgovačkog centra Supernova Zadar. Sociologija i prostor, 53 (3): 193-212.

Tonković, Ž. (2015). Trgovački centri i promjene u gradskoj jezgri: slučaj Zadra. Sociologija i prostor, 53 (1): 3-20.

Marcelić, S., Krolo, K., Tonković, Ž. (2015). Turbofolk – od zabranjenog voća do mainstreama: Istraživanje glazbenog ukusa zadarskih srednjoškolaca. CASCA, 1.

Marcelić, S., Tonković, Ž., Krolo, K. (2015). Glazbeni ukus i vrijednosne orijentacije mladih na primjeru srednjoškolaca u Zadarskoj županiji, u: Radosavljević, D. (ur.) Vrednosti i identitet – V. međunarodni naučni skup. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić, str. 59-68.

Tomić-Koludrović, I., Tonković, Ž., Zdravković, Ž. (2014). Zadarska riva kao prostor urbanosti. Zadar: Sveučilište u Zadru.

Tonković, Ž., Krolo, K., Marcelić, S. (2014). Kulturna potrošnja i glazbene preferencije: razvoj tipologije na primjeru Zadra. Revija za sociologiju, 44 (3): 287-315.

Tonković, Ž., Zlatar, J. (2014). Sustainable Development in Island Communities: the Case Study of Postira. European Countryside, 6 (3): 254-269.

 

Recentna predavanja i konferencijska priopćenja:

Tonković, Ž. (2016). "From organizations to networks: analysis of artists' networks across time and space", Networks in the Global World 2016. Multiple Structures and Dynamics: Applications of Network Analysis to European Societies and Beyond, Saint Petersburg State University, 2. 7. 2016.

Krolo, K., Marcelić, S., Tonković, Ž. (2016). "Cultural lifestyles and values of urban youth in Adriatic Croatia", Post-Socialism: Hibridity, Continuity and Change, The Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe, 26. 6. 2016.

Krolo, K., Marcelić, S., Tonković, Ž. (2016). „Kulturni ukus i vrijednosti srednjoškolaca u Jadranskoj Hrvatskoj“, XX. Dani psihologije, Sveučilište u Zadru, 19. 5. 2016.

Krolo, K., Marcelić, S., Tonković, Ž. (2016). "Between Turbo Folk, Opera and Rock'n'Roll – Cultural Consumption and Cultural Capital or Urban Youth in Adriatic Region", Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social Sciences, Faculty of Media and Communications, Beograd, 26. 5. 2016.

Krolo, K., Marcelić, S., Tonković, Ž. (2015). "Intergenerational transmission of cultural capital: The case of Zadar (Croatia)", Freedom & Necessity: Class Differences, Lifestyles and Coping Strategies in the Times of Economic Crisis,  Split, 4. 10. 2015.

Tonković, Ž (2015). "How do networks develop: collaborative practices and social dynamics in artist networks", Sunbelt XXXV - International Sunbelt Social Network Conference. International Network for Social Network Analysis (INSNA), Brighton, 27. 6. 2015.

Tonković, Ž., Zlatar, J. (2015). "From mass tourism to sustainable tourism: comparison of three types of tourism development on the island of Brač".  Anatomija otoka. Odgovorni turizam na otocima: prema sinergiji turizma i cjelogodišnjeg života otoka, Vis, 17. 9. 2015.

Tonković, Ž., Zlatar, J. (2014). „Model održivog razvoja otočnih zajednica – primjer Postira na otoku Braču“, Anatomija otoka . Budućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura na otocima, Vis, 17. 9. 2014.

Tonković, Ž., Zlatar, J. (2013). "Sustainable development in island communities: the example of Postira", Sociology at Sea. Culture, Economy and Society in a Maritime Perspective, Sveučilište u Zadru, Zadar, 28. 9. 2013.

Tonković, Ž. (2013). "Flexible work, flexible networks? The case of self-employed creative professioanls in Croatia ", SUNBELT XXXIII - International Sunbelt Social Network Conference. International Network for Social Network Analysis (INSNA), Hamburg, 25. 5. 2013.

 

Usavršavanja:

  • Semantic Network Analysis with Automap, Saint Petersburg State University, 1. 7. 2016.
  • Social and Economic Networks: Models and Analysis, Stanford University, online course, prosinac 2014.
  • Advanced Social Network Analysis using UCINET and NetDraw, International Network for Social Network Analysis, Riva del Garda, 30.6. - 1.7.2010.
  • Network Analysis: application in political science, ECPR Summer School in Methods and Techniques, Ljubljana, 3.8. – 7.8. 2009.
  • Gostujući studijski semestar: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, ljetni semestar 2008/2009.
  • Public Management of Urban Changes in Transitional Cities, Central European University Summer School, Budimpešta, 7.7. – 18.7. 2008.
  • Public Space - Interaction Design Workshop, Umjetnička akademija, Split, 25. – 29.3. 2008.
  • State-Society-Religions: Levels of European Identity, International Summer School Seggau, Austrija, rujan 2006.
  • Cultural transitions in Southeastern Europe: Creative city: crossing visions and new realities in the region, Institut za međunarodne odnose, Dubrovnik, 8. – 14. 5. 2006.
  • Mapping Creative Cities: A Workshop on Mapping Methodology, (British Council, UK SEE Forum, Split, 18. – 24. 6. 2005.

 

Iscrpnija bibliografija  na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278523