Kontakti

Adresa Odjela:

Odjel za sociologiju

 

Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2

 

23000 Zadar

E-mail:

sociologija@unizd.hr

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/SociologijaZadar/

 

Pročelnica:

doc. dr. sc. Valerija Barada

Telefon:

+385 (0)23/200-567

E-mail:

vbarada@unizd.hr

 

pročelničke konzultacije - utorkom od 12:00 do 13:00 sati, tajništvo

(potrebno se najaviti mailom na vbarada@unizd.hr)

 

Zamjenica pročelnice:

 prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

Telefon:

+385 (0)23/200-681

E-mail:

jcacic@unizd.hr  

 

 

ECTS Koordinatorica:

Marija Šarić, mag. soc.

Telefon:

+385 (0)23/200-567

E-mail:

msaric1@unizd.hr

 

 

Tajnica:

Antonija Anić, dipl. oec.

Telefon:

+385 (0)23/200-637

E-mail:

aanic@unizd.hr