Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje.

Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u ljetnom semestru u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje, a popis izbornih predmeta za zimski semestar ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski studij sveučilišnog studija ruskoga jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje.


Nastavnik/ica Kolegij  P   S   V 

ECTS

1. semestar

M. Radčenko

Stilistika suvremenoga ruskoga jezika  30   30   -   5 

Z. Matek Šmit

Suvremena ruska književnost  30   30   -   5 

A. Pavić Pintarić

Teorija prevođenja  30    -   -   4
R. Božić Konverzacijski seminar 1  -  30  -  3
K. Rygolová
Češki jezik za slaviste 1  30  30   -   3

 

Svi kolegiji osim kolegija "Stilistika suvremenoga ruskoga jezika" i "Suvremena ruska književnost" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah", "Češki jezik u turizmu 1" i "Češki jezik u turizmu 3". ​

 

2. semestar

R. Božić (A. Pintarić, P. Korol'kova) Prevođenje stručnoga teksta  30 

  45  

 -    5  

Z. Matek Šmit (M. Pandžić)

Starija ruska književnost  30   15  -  5 

I. Grgić Maroević

Suvremeni pristupi prevođenju  15   15   -   3

M. Radčenko

Jezik medija i neologija ruskoga jezika  30  30  -  5

R. Božić (A. Pintarić)

Dystopia and Language  15  15  -   4

K. Rygolová

Češki jezik za slaviste 2  30   30  -   3
S. Hadžihalilović Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry  15  15  -  4
R. Božić Konverzacijski seminar 2  -   30  -   3

 

Svi kolegiji osim kolegija "Prevođenje umjetničkog teksta" i "Starija ruska književnost" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Dystopia and Language", "Slavjanskie jazki v zerkale jazykovoj igry", "Kultura i civilizacija Rusije za nerusiste", "Češki jezik u turizmu 2" i "Češki jezik u turizmu 4".

 

3. semestar

R. Božić (A. Pintarić, P. Korol'kova)

Prevođenje stručnoga teksta  30   45    5

E. Ćuto (Ž. Modrić)

Poslovni ruski jezik  -   15  15   3

K. Rygolová

Češki jezik za slaviste 1  30  30  -   3

 

Svi kolegiji osim kolegija "Prevođenje stručnog teksta" i "Poslovni ruski jezik" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Češki jezik u turizmu 1" i "Češki jezik u turizmu 3".

 

4. semestar

ime mentora

Diplomski rad  -   15   -  15