Redove predavanja za jednopredmetni sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini možete preuzeti 2018./2019. ovdje

Popis izbornih kolegija koji se u akademskoj godini 2018./2019. nude studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u ljetnom semestru možete preuzeti ovdje, a popis izbornih kolegija u zimskom semestru ovdje

Redove predavanja za jednopredmetni sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini možete preuzeti 2017./2018. ovdje.

 

Nastavnik/ica

Kolegij  P   S   V   ECTS

1. semestar

M. Radčenko

Stilistika suvremenoga ruskog jezika  30   30   -   5

Z. Matek Šmit

Suvremena ruska književnost  30   30   -   5

R. Božić

Konverzacijski seminar 1  -   30  -   3

V. Babić (N. Vertovšek)

Teorija i praksa medija  30   30  -   3

K. Rygolová

Češki jezik za slaviste 1  30   30  -   3

A. Pavić Pintarić

Teorija prevođenja  30   -   -   4

S. Hadžihalilović

Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah  15  15  -   4

 

Svi kolegiji osim kolegija "Stilistika suvremenog ruskoga jezika" i "Suvremena ruska književnost" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah", "Češki jezik u turizmu 1" i "Češki jezik u turizmu 3".

 

2. semestar

M. Radčenko

Jezik medija i neologija ruskoga jezika  30   30   -   5

Z. Matek Šmit (M. Pandžić)

Starija ruska književnost  30  15   -   5

R. Božić (A. Pintarić)

Dystopia and Language  15   15   -   4

R. Božić (A. Pintarić, P. Korol'kova)

Prevođenje stručnoga teksta  30  45   -   5

V. Babić (N. Vertovšek)

Medijska pismenost  15   15   -   3

S. Hadžihalilović 

Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry  15   15   -   4

K. Rygolova

Češki jezik za slaviste 2  30   30  -   3
R. Božić Konverzacijski seminar 2  -  30  -  3

 

Svi kolegiji osim kolegija "Jezik medija i neologija ruskoga jezika" i "Starija ruska književnost" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Dystopia and Language", "Češki jezik u turizmu 2", "Češki jezik u turizmu 4", "Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry" i "Kultura i civilizacija Rusije za nerusiste".

 

3. semestar

V. Krneta (A. Knežević)

Metodika nastave ruskoga jezika   30   15   -   5

V. Krneta (A. Knežević)

Ruski u učionici (praksa)  -   -   30  5

R. Božić (A. Pintarić, P. Korol'kova)

Prevođenje stručnoga teksta  30   45   -   5

E. Ćuto (Ž. Modrić)

Poslovni ruski jezik   -   15   15   3

K. Rygolová

Češki jezik za slaviste 1  30   30   -   3

 

Svi kolegiji osim kolegija "Metodika nastave ruskoga jezika", "Ruski u učionici (praksa)", "Prevođenje stručnoga teksta" i "Poslovni ruski jezik" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Češki jezik u turizmu 1" i "Češki jezik u turizmu 3".

 

4. semestar

ime mentora

Diplomski rad  -   15   -   15