Redove predavanja za jednopredmetni sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini možete preuzeti 2019./2020. ovdje

Redove predavanja za jednopredmetni sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini možete preuzeti 2018./2019. ovdje

Popis izbornih kolegija koji se u akademskoj godini 2018./2019. nude studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u ljetnom semestru možete preuzeti ovdje, a popis izbornih kolegija u zimskom semestru ovdje

Redove predavanja za jednopredmetni sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini možete preuzeti 2017./2018. ovdje.

Izvedbeni planovi kolegija

Dystopia and Language

Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah

Jezične vježbe 7

Jezik medija i neologija ruskoga jezika

Konverzacijski seminar 1

Konverzacijski seminar 2

Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti

Metodika nastave ruskoga jezika

Prevođenje ruske književnosti na hrvatski jezik

Prevođenje stručnoga teksta

Ruski u učionici 1 (praksa)

Ruski u učionici 2 (praksa)

Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry

Starija ruska književnost

Stilistika suvremenoga ruskog jezika

Suvremena ruska književnost

Teorija i praksa medija