Odjel za rusistiku 

dr. sc. Eugenija Ćuto
viša lektorica
Erasmus+ koordinatorica
Kontakt:
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Telefon: 200-726
E-mail: eucuto@mail.ru
Konzultacije: četvrtkom 14:00-16:00
 

Rođena 10. srpnja 1970. u Ust-Abakanu, Ruska Federacija.

OBRAZOVANJE:
Svibanj 2014. Obrana doktorske disertacije pod naslovom “Jezik i grafija studentskih grafita”, stečen znanstveni stupanj doktora filoloških znanosti
Listopad 2010 – svibanj 2014  Sveučilište u Zadru, postdiplomski doktorski studij “Humanističke znanosti”, znanstveno polje: Filologija, grana: Slavistika (ruski jezik), radni naslov disertacije “Sintaksa malih vrsta ruskoga folklora (grafita)”
2001 – 2004. Sveučilište u Zadru, studij ruskoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti.  Diplomirala 15.07.2004. i stekla zvanje profesorice ruskoga jezika i književnosti i profesorice latinskoga jezika i rimske književnosti.
Lipanj 2001. Sveučilište u Zagrebu, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu priznata je potpuna istovrijednost diplome s Državnog pedagoškog institutu u Abakanu s domaćom diplomom, stečenom visokom stručnom spremom i stručnim nazivom profesorice engleskoga i njemačkoga jezika.
1987 – 1992. Državni pedagoški institut u Abakanu (danas Hakasko državno sveučilište), RF, završila petogodišnji diplomski studij na Fakultetu stranih jezika, stekla stručni naziv profesorice engleskoga i njemačkoga jezika. Diploma s odličnim uspjehom, serija TV, broj 514423.

DODATNO OBRAZOVANJE I AKTIVNOSTI:
Srpanj 2014. Sveučilište u Zadru, tečaj “Osnove rada u sustavu Merlin 2.4 (A 102)
Listopad ― prosinac 2013 Sveučilište u Zadru, Centar “Stjepan Matičević”, Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika, modul “Kvalitetno obrazovanje”
Studeni 2012. Stručno usavršavanje za nastavnike ruskoga jezika kao stranog u Centru međunarodnog obrazovanja na Moskovskom Državnom Sveučilištu M. V. Lomonosov, Ljubljana, Slovenija.
Listopad 2009.  Pozivni seminar – metodički seminar za stručno usavršavanje nastavnika ruskoga jezika kao stranog, Državni institut ruskoga jezika A. S. Puškin, Moskva, Ruska Federacija.
2008 − 2012. Sudjelovanje u studentskom projektu “Ruski dani”, vođenje radionice “Ruska kuhinja”, organizacija djevojačkog pjevačkog zbora “Djevuški-boltuški”.
2008 – 2009.  Lektorica i tehnička urednica studentskog tjednika “Iz Rossii s ljubov’ju”

RADNO ISKUSTVO:
Listopad 2013 – danas Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH, vanjska suradnica na Studiju ruskoga jezika i književnosti.
Siječanj 2010 – danas  Društvo za promicanje i afirmaciju ruskog jezika i kulture “Ruski kulturni krug” (Zagreb), lektorica i tehnička urednica časopisa “Ljetopis”.
Listopad 2009 – 2011.  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, vanjska suradnica, nastava iz kolegija Ruski jezik za studente kroatistike.
Listopad 2007 – danas  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, BiH, vanjska suradnica, nastava iz kolegija Ruski jezik za studente kroatistike.
Lipanj 2006 – danas  Sveučilište u Zadru, tajnica uredništva časopisa Odjela za kroatistiku i slavistiku “Croatica et Slavica Iadertina”, poslovi lekture tekstova na ruskom jeziku.
Rujan 2005 – danas  Sveučilište u Zadru, stalno zaposlena u zvanju lektorice (od rujna 2010. više lektorice) na Odsjeku za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku, kolegij Jezične vježbe 3, 4, Povijest Rusije 1, 2, Folklor ruskoga naroda, Poslovni ruski jezik.
Akademska godina  2004 −2005. Sveučilište u Zadru, vanjski suradnik na poslovima lektora za predmet Jezične vježbe III. i IV. na Odsjeku za ruski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku.
Rujan 2003 – listopad 2004. Počasni konzulat Ukrajine u Zadru, poslovna tajnica konzulata, poslovi prevođenja stručnih tekstova s ruskoga, ukrajinskoga, engleskoga jezika na hrvatski i obratno.
Listopad 2002 – ožujak 2003.  Narodno veleučilište Zadar, voditeljica tečaja poslovnoga ruskog jezika (2. i 3. stupanj, ukupno 120 sati) za djelatnike poduzeća SAS Strojogradnja, Zadar.
Studeni 1992 – prosinac 1997. Abakanska međugradska TTS (Ruska Federacija). Abakanski biznis-centar, prevoditelj-instruktor poslovne komunikacije (poslovi prevođenja s ruskoga na engleski i njemački kao i s engleskog i njemačkog na ruski jezik), voditelj tečaja poslovne komunikacije.
Kolovoz 1992 – studeni  1992. Državni pedagoški institut u Abakanu (danas Hakasko državno sveučilište), Ruska Federacija, Fakultet stranih jezika, asistent na katedri druge specijalnosti, nastavnik engleskoga jezika.

NAGRADE I PRIZNANJA:
2004. Rektorova nagrada za izvanredne rezultate postignute na studiju u akademskoj godini 2003/2004.

PODRUČJA PROFESIONALNOG INTERESA:
Suvremeni ruski jezik, ruski jezik kao strani, kulturologija, ruski folklor.

 

popis radova CROSBI, Google Scholarsudjelovanja na stručnim skupovima, prikazi i prijevodi