Adresa:
Sveučilište u Zadru

Odjel za rusistiku

Obala kralja Petra Krešimira IV/2

23000 Zadar

rusistika@unizd.hr


Pročelnica Odjela za rusistiku:
izv. prof. dr. sc. Sandra Hadžihalilović
telefon:
023/200-723
e-mail:
shadziha@unizd.hr


Zamjenica pročelnice Odjela za rusistiku:
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon:
023/200-724
e-mail:
avidic@unizd.hr
 
 
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za rusistiku:
prof. dr. sc. Rafaela Božić
telefon:
023/200-725
e-mail:
rafaela_sejic@mail.ru
 
 
Predstavnica Odjela za rusistiku u Senatu Sveučilišta u Zadru:
prof. dr. sc. Marina Radčenko
telefon:
023/200-723
e-mail:
radcenko@unizd.hr
 
 
ECTS koordinatorica Odjela za rusistiku:
Antonia Pintarić, mag. philol. russ.
telefon:
023/200-725
e-mail:
pintaricantonia@gmail.com
 
 
Erasmus+ koordinatorica Odjela za rusistiku: 
doc. dr. sc. Maja Pandžić
telefon:
023/200-724
e-mail:
pandzic.maja@gmail.com
 
 
Mozvag koordinatorica Odjela za rusistiku: izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić
telefon: 023/200-725
e-mail: rafaela_sejic@mail.ru
   
Tajnica Odjela za rusistiku:
mag. turism. cult. Dalija Medić
telefon:
023/200-504
fax:
023/200-660
e-mail:
dmedic@unizd.hr
 
 
Administratorica mrežnih stranica Odjela za rusistiku:
doc. dr. sc. Adrijana Vidić 
 telefon:
023/200-724
e-mail:
avidic@unizd.hr
 
 
Studentske predstavnice:
Lara Mandli
e-mail:
lara.mandli15@gmail.com 
 
 
e-mail:  Marija Stručić
  marija.strucic@gmail.com
   
Zamjenice studentskih predstavnica:
Ivana Dunić
e-mail:
ivanadunic.97@gmail.com
 
 
e-mail:
Tina Topić
 
tinatopic97@yahoo.com