EN 
 
Adresa:
Sveučilište u Zadru

Odjel za kroatistiku i slavistiku

Obala kralja Petra Krešimira IV/2

23000 Zadar

kroatistika.slavistika@unizd.hr


Pročelnica Odjela za kroatistiku
i slavistiku:
doc. dr. sc. Sanja Knežević
telefon:
023/200-563
e-mail:
sanja.knezevic@unizd.hr


Zamjenica pročelnice Odjela za
kroatistiku i slavistiku:
doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović
telefon:
023/200-723
e-mail:
shadziha@unizd.hr

 
Predstojnica Odsjeka za ruski
jezik i književnost:
doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović
telefon:
023/200-723
e-mail:
shadziha@unizd.hr
 
 
ECTS koordinatorica Odsjeka za
ruski jezik i književnost:
dr. sc. Maja Pandžić
telefon:
023/200-724
e-mail:
maya.pandzic@gmail.com
 
 
Erasmus+ koordinatorica Odsjeka za ruski jezik i književnost:  doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović
telefon: 023/200-723
e-mail: shadziha@unizd.hr
   
Tajnica Odjela za kroatistiku i
slavistiku:
mag. turism. cult. Dalija Medić
telefon:
023/200-504
fax:
023/200-660
e-mail:
dmedic@unizd.hr
 
 
Administratorica mrežnih stranica Odsjeka za ruski jezik i književnost:
doc. dr. sc. Adrijana Vidić 
telefon: 
023/200-724
e-mail:
avidic@unizd.hr
 
 
Studentska predstavnica:
Lara Mandli
e-mail:
lara.mandli15@gmail.com 
 
 
Zamjenica studentske predstavnice:
Katarina Pavasović
e-mail:
katapavas@gmail.com 
 
 
Predstavnica u Studentskom zboru:
Eleonora Lovraković
e-mail:
elovra@hotmail.com