20. travnja 2013.

INTEGRIRANA ZAŠTITA BILJA - ZAŠTITA BILJA

Nastava iz Integrirane zaštite bilja umjesto u ponedjeljak 22.04. bit će održana u srijedu 24.04. od 8.00 do 10.00h. Nastava iz Zaštite bilja će započeti u 10.00 umjesto u 11.00h (ponedjeljak, 22.04.).