O Odjelu

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu započeo je s radom 2006. godine kada su i primljeni prvi djelatnici. Od 2010. godine kreće i studij iz područja primijenjene ekologije u poljoprivredi (Biljna proizvodnja Sredozemlja i Gospodarenje ekosustavima Sredozemlja). Poljoprivrednoj proizvodnji pristupa se na način nešto drugačiji od dosadašnjih konvencionalnih, što uključuje integrirani i ekološki prihvatljiv pristup u uvjetima Mediterana. Naglasak je stavljen na ekološku komponentu i na gospodarenje, a ne iskorištavanje. Hranu više nije prihvatljivo proizvesti pod svaku cijenu, već se u obzir moraju uzeti i ekološka ravnoteža i raznolikost te ekonomska isplativost imajući u vidu i održivost sustava.

Za potrebe studija osiguran je i praktični poligon - Sveučilišno dobro Baštica. U planu je i izgradnja vinarije i podruma za samostalnu proizvodnju sveučilišnog vina i nekih drugih proizvoda kao što su prirodni jabučni sok i jabučni ocat.