Obavijesti

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

18. rujna 2017.
Dana 19. rujna 2017. godine s početkom u 15:30 sati u učionici 1.3. (Relja) studentica Mat...

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

1. rujna 2017.
Dana 5. rujna 2017. godine s početkom u 8 sati u učionici 1.3. (Relja) student Marin Petri...

Obrane završnih radova

11. srpnja 2017.
Dana 13. srpnja 2017. godine s početkom u 9 sati u učionici 1.3. (Relja) student Stjepan D...