SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/19-01/55

URBROJ: 2198-1-79-58/19-08

 

RED PREDAVANJA

za VIII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG411

izv. prof. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika hrvatskog jezika 2

30

0

30

4

UČG412

 

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

Metodika prirode i društva 2

30

0

15

3

UČG413

doc. dr. sc. Maja Cindrić

(nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika matematike 2

30

0

30

3

UČG414

izv. prof. dr. art. Marijan Richter

Metodika likovne kulture 2

30

0

15

3

UČG415

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš (izvođač)

Metodika glazbene kulture 2

30

0

15

3

UČG416

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

Kineziološka metodika 2

30

0

15

3

UČG417

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka (nositelj)

Ana Nikšić, dipl. uč. (izvođač)

Stručno-pedagoška praksa 4

0

0

60

2

A3

PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

UČG418

izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

Hrvatska likovna baština

15

15

0

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG419

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje 8

15

0

15

3

UČG420

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Pregled hrvatske književnosti

15

15

0

3

UČG421

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

Izvannastavni i izvanškolski kineziološki programi

15

0

15

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 6 bodova.

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 30 bodova.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodaova**