SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/19-01/55

URBROJ: 2198-1-79-58/19-03

 

RED PREDAVANJA

Za III. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG201

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija učenja

30

15

0

4

UČG202

 

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Sintaksa hrvatskog standardnog jezika

30

0

0

3

Anela Serdar Pašalić, prof.
 

Sintaksa hrvatskog standardnog jezika

0

15

0

UČG203

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik struke 1

15

15

0

2

UČG204

 

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika 3

30

0

15

3

UČG205

doc. dr. sc. Ivan Brlić

Pregled povijesti hrvatskog naroda

30

15

0

3

UČG206

izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (nositelj)

Tvrtko Sarić, prof. (izvođač)

Osnove teorije glazbe

30

0

15

3

UČG207

doc. dr. sc. Draženko Tomić

Filozofija odgoja

15

15

0

3

UČG208

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura 3

0

0

30

1

A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

UČG209

doc. dr. sc. Katica Balenović

Ovladavanje materinskim i inim jezikom

15

15

0

2

UČG210

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Ekologija

15

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG211

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje 3

15

0

15

2

UČG212

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević, dipl. inf. (izvođač)

Internet u školi

15

0

15

2

UČG213

izv. prof. dr. art. Marijan Richter

Animirani film, strip i ilustracija

15

0

15

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**