SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/19-01/55

URBROJ: 2198-1-79-58/19-02

 

RED PREDAVANJA

Za II. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG114

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija djetinjstva

30

15

0

3

UČG115

 

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Morfologija hrvatskog standardnog jezika

30

0

0

3

Anela Serdar Pašalić, prof.
 

Morfologija hrvatskog standardnog jezika

0

15

0

UČG116

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik 2

30

0

15

3

UČG117

 

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika 2

30

0

15

3

UČG118

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

Geografija

30

15

0

3

UČG119

izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković

Školska pedagogija

30

0

0

3

Denis Jurković, mag. paed.

Školska pedagogija

0

15

0

UČG120

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević, dipl. inf. (izvođač)

Informatika 1

30

0

15

3

UČG121

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura 2

0

0

30

1

A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

UČG122

doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

Građanska pismenost

15

15

0

2

UČG123

doc. art. Edo Mičić

(nositelj)

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš (izvođač)

Hrvatska tradicijska glazba

15

0

15

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG124

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje 2

15

0

15

2

UČG125

izv. prof. dr. art. Marijan Richter

Mediji suvremene vizualne umjetnosti

15

0

15

2

UČG126

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Nacionalni parkovi Hrvatske

15

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 boda/ova**