Teme diplomskih radova prihvaćene su na 9. sjednici Stručnog vijeća Odjela održanoj 6. lipnja 2018. - 11. lipnja 2018.