Životopis

Sanja Vrcić-Mataija

Sanja Vrcić-Mataija rođena je 12. travnja 1972. godine u Šibeniku.  Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala je 1995. na Odsjeku za kroatistiku stekavši zvanje profesorice hrvatskog jezika i književnosti. Kao profesorica hrvatskog jezika radila je 1995.-2002. u Strukovnoj školi u Gospiću.

Od 2002. godine zaposlena je na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću (danas Odjel za nastavničke studije Sveučilišta u Zadru). Godine 2006. izabrana je za višeg predavača, 2012. za znanstvenog suradnika iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (humanističko područje, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti). Nositeljica je kolegija: Dječja književnost, Hrvatska dječja književnost, Žanrovi u dječjoj književnosti, Medijska kultura, Uvod u teoriju književnosti. Bila je metorica u izradi preko 20 diplomskih radnji.

Sudjelovala je u organiziranju znanstveno-stručnih skupova kao i u uređivanju zbornika radova. Lektorirala je niz knjiga znanstvenog i književno-umjetničkog sadržaja te recenzirala niz stručnih i znanstvenih radova.

Poslijediplomski magistarski studij Književnosti pohađala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999.-2004., a poslijediplomski doktorski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje je i doktorirala 2010. godine.

Aktivno je sudjelovala na preko 20 domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. Bavi se književno-teorijskim proučavanjem hrvatske dječje književnosti s posebnim naglaskom na stanje u suvremenom hrvatskom dječjem romanu, pitanjima zavičajnosti u jeziku i književnosti te kulturološkim osobitostima zavičajnosti u kontekstu globalizacijskih promjena.

Objavila je preko dvadeset stručnih i znanstvenih radova vezanih uz navedeno područje interesa. Suautorica je jedne znanstvene monografije Tragom ličke zavičajnosti. Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti.

 

 Crosbi