Životopis

 Mr. sc. Ljiljana Ilić

         Rođena je 1956. Studij pedagogije diplomirala je 1980 na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Na istom fakultetu završila je poslijediplomski studij iz područja pedagogije i 1990 stekla znanstveni stupanj magistra znanosti. Od siječnja 1981 radi na Odsjeku za pedagogiju Pedagoškog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Do 2000. godine radi na različitim kolegijima Sustavne pedagogije i na kolegijima Didaktike u skoro svim studijskim programima Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

        Od lipnja  2000.godine radi na studiju učitelja Visoke učiteljske škole u Gospiću, gdje je u srpnju 2001.godine izabrana u zvanje višeg predavača. Predaje kolegije: Didaktika, Didaktička dokimologija, Metodologija pedagoških istraživanja, Specijalna pedagogija, Obiteljska pedagogija, Komunikacija u nastavi. U to vrijeme je i nositelj Teorije i prakse stručno-pedagoškog rada studenata i voditelj Tima za kvalitetu nastave.  Obnašala je dužnost ECTS koordinatora za uvođenje bodovnog sustava na Visoku učiteljske školu u Gospiću -članicu Sveučilišta u Rijeci.

        Od listopada 2006 godine radi na Učiteljskom fakultetu u Rijeci u Odsjeku za učiteljski studij u Gospiću. Predaje kolegije: Didaktika, Didaktička dokimologija, Metodologija istraživanja u odgoju , Pedagogija, Metode aktivnog učenja a u Odsjeku za učiteljski studij u Rijeci predaje kolegije Didaktika i Didaktička dokimologija.

        Od 1. listopada 2011. (prijenosom Odsjeka  u Gospiću na Sveučilište u Zadru),  radi na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću. Predaje kolegije: Didaktika, Pedagogija, Obiteljska pedagogija, Metodologija istraživanja u odgoju I, Didaktička dokimologija, Metode aktivnog učenja.

        Ima dugogodišnje iskustvo na visokoškolskim studijima i kao nastavnik i kreator nastavnih programa. Učestvovala je na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu i objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

       U proteklih deset godina aktivno se usavršavala u područjima kompetencija bitnih za kvalitetno izvođenje nastave, kao i drugim područjima bitnim za  kvalitetan rad.

       Aktivna je sudionica u stručnim udrugama i različitim povjerenstvima. Vodila je Povjerenstva za didaktičko-pedagošku i psihološku prosudbu Odgojnih i socijalizirajućih ciljeva i sadržaja HNOS-a pri MZOŠ-a.