Životopis

Jadranka Brkić-Vejmelka

Jadranka Brkić-Vejmelka rođena u Zadru 19. veljače 1959. Nakon završene gimnazije, studirala je i diplomirala geografiju (1983). na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zgrebu

Radno iskustvo započela je 1982. u osnovnim školama u Benkovcu, potom u Poličniku kao nastavnica Prirode i društva i Zemljopisa. Od 1984. radila je u Školskom centru za robni promet i turizam u Zadru kao nastavnica Turističke geografije i Osnova turizma. Od 1992. do 2016. godine bila je ravnateljica Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole u Zadru. Bila je članica Predsjedništva Zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske.

Od 1996. godine bila je vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu; radila je kao predavač za kolegij Turistička geografija na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, a od 1997. na Odjelu za geografiju predavala je Turističku geografiju i Metodiku nastave geografije (do 2007.) i Turističku geografiju Hrvatske. Bila je članica i predsjednica ispitne komisije za polaganje stručnog ispita iz geografije. Na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru predavala je Zemljopis od 2002. do 2011. u suradnika u nastavi, suradničko zvanje mlađeg asistenta, a 2013. za suradnika u suradničko zvanje naslovnog višeg asistenta. Na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću izvodila je nastavu iz kolegija Zemljopis i Metodika prirode i društva II.

Sudjelovala je u osnivanju Hrvatskog geografskog društva – Zadar i bila njegova podpredsjednica od 1995. do 2011., a od 2011. predsjednica je Nadzornog odbora Društva. Nagradu Društva Federik Grisogono dobila je 2001. za nastavni rad s učenicima.