Denis Jurković, mag. paed. et edu. philo.

Denis Jurković rođen je 12.06.1988. u Osijeku te na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću radi od 2017. godine na mjestu asistenta u znanstvenom polju pedagogije. 2016. godine je diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekao zvanje magistra edukacije filozofije i magistra pedagogije te se ubraja u 10% najboljih studenata generacije. Od 2017. godine na Sveučilištu u Zadru pohađa poslijediplomski doktorski studij pedagogije „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“. Interes unutar znanstvenog polja pedagogije usmjerio je na školsku i socijalnu pedagogiju te pedagogiju slobodnog vremena. Također, u širem su mu opsegu zanimanja i djeca s poteškoćama te filozofija odgoja i obrazovanja s fokusom na umjetnički aspekt istoga. Nadalje, (su)organizator je nekoliko konferencija i tribina na Filozofskom fakultetu u Osijeku te (su)autor znanstvenih radova iz područja pedagogije s fokusom na inkluzivni odgoj i obrazovanje te umjetnost kao iznimno bitan element cjelokupnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Uz to, sudjelovao je na Erasmus+ projektima vezanim za mlade u riziku, a aktivno se služi engleskim, španjolskim, talijanskim i ruskim jezikom.

Crosbi