6. Dani Šime i Ante Starčevića- Učitelj između tradicije i suvremenosti

                                        24.-25. V. 2019.

 

POZVANI PREDAVAČI

 

Dr. sc. Štefka Batinić, Hrvatski školski muzej, Zagreb

 

Od školnika do magistra primarnog obrazovanja: povijesni pregled razvoja

učiteljskog obrazovanja u Hrvatskoj

 

Doc. dr. sc. Jerneja Herzog, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru

 

Likovna umjetnost kao poticaj za suvremene strategije poučavanja

 

Prof. dr. sc. Ante Bežen, Zagreb

 

Identitet učiteljskog zanimanja

 

 

Prva obavijest

Prijavni obrazac

http://conference.unizd.hr/dani-sas/