ODJEL ZA GERMANISTIKU

Program studija obrazuje nastavnike/nastavnice u osnovnim i srednjim školama, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, javnim i privatnim, višim i visokim učilištima i fakultetima te prevoditelje/prevoditeljice. Studij osposobljava za rad u izdavaštvu, uredništvima za kulturu, diplomatskim predstavništvima, redakcijama novina, radija i televizije, u gospodarskoj i turističkoj djelatnost. Studij je, također, programiran kao osnova za daljnji znanstveni rad i usavršavanje u znanstvenim ustanovama.

Na Odjelu za germanistiku od 2008. godine  izvodi se diplomski dvopredmetni sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Diplomski dvopredmetni sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, aktiviran je u akademskoj godini 2012./2013.

Nakon završetka trogodišnjeg preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti student/studentica stječe akademski naziv/akademski stupanj: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) njemačkoga  jezika i književnosti (kratica: univ. bacc. philol. germ.). Ovaj stupanj omogućuje upis dvogodišnjeg diplomskog studija, nastavničkog ili prevoditeljskog smjera.

Nakon završenog dvogodišnjeg diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer, stječe se akademski naziv/akademski stupanj: magistar/magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti (kratica: mag. educ. philol. germ.).

Nakon završenog dvogodišnjeg diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer, stječe se akademski naziv/akademski stupanj: magistar/magistra njemačkog jezika i književnosti (kratica: mag. philol. germ.).

INFO LETAK ODJELA ZA GERMANISTIKU