KONTAKTI - 14. listopada 2013

Adresa:

Sveučilište u Zadru                        

 

Odjel za germanistiku                      

 

Obala Petra Krešimira IV/2                

 

23000 Zadar                                       

 

Hrvatska                                            

 

 

v.d. pročelnika/Leiter der Abteilung

prof.dr. sc. Goran Lovrić                   

Telefon:

+385 23 200-575                              

E-mail:

glovric@unizd.hr

 

 

   

Zamjenik / Stellvert. Leiterin

izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

 

 

 Telefon:                                                

  E-mail:

  anita.pintaric@unizd.hr
   

Tajnica/Sekretärin

Vilma Kotlar, mag.

radno vrijeme sa studentima: 9-12 h

Telefon:

+385 23 200-517

Telefax:


E-mail:

vkotlar@unizd.hr

 

 

ECTS koordinator:

Erasmus+ koordinator:

CEEPUS koordinator:

Geriena Karačić, viša lektorica

Tea Šegić, asistentica

dr. sc. Helga Begonja

Telefon:

+385 23 200-613

+385 23 200-720

E-mail:

gkaracic@unizd.hr

hbegonja@unizd.hr

 

 

AUSTRIJSKA KNJIŽNICA

Trg kneza Višeslava 9, Zadar

Izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić,

znanstvena voditeljica

Telefon:

+385 23 200-506

E-mail:

apintari@unizd.hr

+385 23 200-575