Redovi predavanja

Izborni predmeti koji se nude studentima drugih odjela

Svi predmeti nude se studenticama i studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, ukoliko ima slobodnih mjesta.

Prijava izbornih predmeta za studente drugih odjela i studijskih programa vrši se u uredu Tajništva, u prizemlju zgrade na Trgu Kneza Višeslava 9 ili e-poštom na adresu: lingvistika@unizd.hr