Zimski ispitni rok, akad. god. 2017./2018.

DAN

DATUM

SAT

PREDMET

Utorak

30.01.2018.

14 sati

Psiholingvistika

Utorak

30.01.2018.

12 sati

Corpus linguistics

Srijeda

31.01.2018.

15 sati

Sociolingvistika

Četvrtak

01.02.2018.

8 sati

Istraživačke metode u lingvistici

Četvrtak

01.02.2018.

14 sati

Jezik i idnetitet

Petak

02.02.2018.

10 sati

Language typology

Utorak

06.02.2018.

10 sati

Opća fonetika i fonologija

Srijeda

07.02.2018.

14 sati

Morfologija

Srijeda

14.02.2018.

14 sati

Psiholingvistika

Utorak

13.02.2018.

12 sati

Corpus linguistics

Srijeda

14.02.2018.

15 sati

Sociolingvistika

Petak

22.02.2018.

8 sati

Istraživačke metode u lingvistici

Četvrtak

15.02.2018.

14 sati

Jezik i idnetitet

Petak

12.02.2018.

10 sati

Language typology

Srijeda

21.02.2018.

14 sati

Morfologija

Utorak

20.02.2018.

10 sati

Opća fonetika i fonologija