Ljetni ispitni rok, akad. god. 2017./2018.

DAN

DATUM

SAT

PREDMET

Utorak

12.06.2018.

9 sati

Dijalektologija

Utorak

12.06.2018.

14 sati

Lingvistička geografija

Srijeda

13.06.2018.

10 sati

Semantika

Ponedjeljak

18.06.2018.

12 sati

Sintaksa

Srijeda

20.06.2018.

9 sati

Obrazovna lingvistika

Utorak

26.06.2018.

9 sati

Dijalektologija

Utorak

26.06.2018.

14 sati

Lingvistička geografija

Srijeda

27.06.2018.

10 sati

Semantika

Utorak

03.07.2018.

9 sati

Sintaksa

Srijeda

04.07.2018.

9 sati

Obrazovna lingvistika