22. ožujka 2019

Obrana diplomskog rada

Dana 27. ožujka 2019. godine s početkom u 13:30 sati uredu 3.5. u sveučilišnoj zgradi na Trgu kneza Višeslava 9 u Zadru studentica Valentina Vidaček branit će diplomski rad s temom „Histrorijsko sociolingvistička analiza pisama Oskara Szabe".