1. listopada 2018

Obrana diplomskog rada

Dana 4. listopada 2018. godine s početkom u 11:00 sati uredu 3.2. u sveučilišnoj zgradi na Trgu kneza Višeslava 9 u Zadru studentica Magdalena Popek branit će diplomski rad s temom "Receptivna višejezičnost na primjeru govornika poljskog i hrvatskog jezika".