15. ožujka 2016

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana 18. ožujka 2016. godine s početkom u 14:00 sati uredu 3.5 u sveučilišnoj zgradi na Trgu kneza Višeslava 9 u Zadru studentica Marina Blaži branit će diplomski rad s temom "Prezimena općine Bednja"