20. ožujka 2015

Anketiranje studenata o uvjetima studiranja

Prema Planu aktivnosti sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Zadru i ove akademske godine provodimo anketiranje studenata o uvjetima studiranja.


Molim vas stoga da ispunite anketni obrazac koji će do 31. ožujka 2015. biti dostupan na linku <http://limesurvey.srce.hr/73241/lang-hr