9. siječnja 2015

Produžen rok prijave: Agreement Across Borders Conference: June 15-16, Zadar, Croatia

Produžen je rok prijave sažetaka za konferenciju Agreement Across Borders Conference 2015, koja će se održati u lipnju 2015. godine u Zadru.
Novi rok za prijavu: 31.1.2015. Pristigle prijave također mogu biti dorađene do naznačenog roka.
Relevantne informacije o postupku prijave nalaze se na mrežnoj stranici konferencije http://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme/network_events/aab2015
Organizacijski odbor: Andrew Nevins, Jana Willer-Gold, Marijana Kresić, Mia Batinić, Lucija Šimičić