21. ožujka 2014

OBRANE DIPLOMSKIH RADOVA

Obrane diplomskih radova održat će se u učionici u Studentskom domu, prema sljedećem rasporedu:


  • Srijeda, 26. 3. 2014

- Ivan Buljan u 13 sati - Lingvistička analiza reprezentacije identiteta u rodno specijaliziranim časopisima

- Maja Alagić u 14 sati - Jezična politika Bosne i Hercegovine: jezično upravljanje "odozdo" kao odgovor na službenu jezičnu politiku u BiH


  • Četvrtak, 27. 4. 2014.

- Ivo Peronja u 14 sati - Toponimija šireg područja Jelse