14. ožujka 2014

POZIV NA IZLAGANJE I RADIONICU - Goranka Rocco

Izlaganje i radionica održat će se u suorganizaciji Odjela za lingvistiku i Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru, 21. ožujka 2014. godine. Izlaganje će se održati na njemačkome jeziku, a radionica na hrvatskome. 

Izlaganje: Projekt „Spracheinstellungen 2007-2013“: Ergebnisse der Untersuchungen zur Lernmotivation, zur aktuellen und zukünftigen Rolle des Deutschen im Vergleich zu anderen Sprachen

Radionica: Njemačke, talijanske i turske posuđenice u epilingvističkom diskursu i jezičnim stavovima govornika hrvatskoga i bosanskoga jezika

Opširnije