10. ožujka 2014

IDIOM - poziv i prijavnica

Pozivamo sve studente kroatistike i srodnih studija na objavljivanje radova za prvi broj studentskoga časopisa "ŠtoRIje" koji pokreće Udruga studenata kroatistike „Idiom“ na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Opširnije. Prijavnica.