Zadarska lingvistička srida - otvoreni znanstveni forum

 

Zadarska lingvistička srida forum je za raspravu o lingvističkim temama. Ovaj forum otvoren je nastavnicima, suradnicima i studentima sa svih filoloških odjela Sveučilišta u Zadru i drugih znanstveno-nastavnih i znanstvenih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i stručnjacima drugih područja zainteresiranima za interdisciplinarno proučavanje jezika.

Široki spektar mogućih tema uključuje teme iz empirijske i teorijske lingvistike, kao i teme iz kognitivnih znanosti, psiholingvistike, eksperimentalne i računalne obrade i analize jezika.

Cilj je Zadarske lingvističke sride ne samo povezivanje lingvista na Sveučilištu u Zadru, i optimalizacija suradnje u znanstvenom radu, nego i povezivanje sa znanstvenicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Pozivamo kolege i studente koji žele izložiti teme vezane uz magistarske ili doktorske radnje, izlaganja na skupovima ili uz aktualna znanstvena istraživanja da prijave temu na adresu e-pošte:


lingvistika(at)unizd.hr


Arhiva

17. siječnja 2019., 14 sati, Dvorana za poslijediplomske studije (Rektorat, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar):

dr. sc. Marija Bilić: "Trendovi u prevoditeljskoj industriji - tehnologije i očekivanja"

20. lipnja 2018., 16 sati, učionici 1.4 u sveučilišnoj zgradi na Relji (Trg kneza Višeselava 9, 23000 Zadar).:

Radionica Sketch Engine

23. svibnja 2018., 16 sati, Dvorana za poslijediplomske studije, Rektorat Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1):

dr. sc. Francesca Franzon (SISSA, Trieste): "The cognitive antecedents of linguistic (un)countability"

Odjel za kroatistiku i slavistiku i Odjel za lingvistiku srdačno vas pozivaju na dva predavanja gostujućeg predavača prof. dr. sc. Lorena A. Billingsa (International University of Central Asia).

Raspored predavanja:

"Failure to undergo wh fronting in order to avoid overt ‘who who’ or ‘what what’ sequences", utorak, 8. 5. 2018. u 18 sati u dvorani 241 (Stari kampus)

"Clitics: A problem for linguistic theory", srijeda, 9. 5. 2018. u 16 sati u Dvorani za poslijediplomske studije (Rektorat)

25. travnja 2018. u 14:30 sati, Dvorani za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar)

Dan litavskog jezika / Lingvistička srida posvećena litavskome jeziku

Izlagači: Pavao Krmpotić i Renata Pelenokaitė

14. ožujka 2018. u 16:00 sati,Dvorana za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar)

Morana Lukač, MA (Centar za lingvistiku Sveučilista u Leidenu): Preskriptivisti i lingvisti: Dijalog u kontekstu engleskog govornog područja

28. veljače 2018. u 15:30 sati, Dvorana za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar)

izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, Europski lingvistički atlas: može li projekt trajati desetljećima?

17. siječnja 2018. u 16:15 sati, Dvorani za poslijediplomske studije u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar)

prof. dr. sc. Mario Essert (FSB Zagreb): Računalno jezikoslovlje (u društvu osječkih matematičara)

8. studenoga 2017. u 18:00 sati, Studentski klub "Božo Lerotić" (Ruđera Boškovića 5)

Frane Malenica, mag. philol. angl. (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru), i izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić (Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru)

*Different views of the same event – when linguists and non-linguists provide divergent ratings *

7. lipnja 2017. u 18:00 sati,Dvorana za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1)

dr. sc. Christine Bickes (Sveučilište Leibniz u Hannoveru, Odsjek za njemalki jezik i književnost):

Sprachliche Hürden im deutschen Schulsystem – die Bedeutung sprachsensiblen Unterrichts

17. svibnja 2017. u 18:00 sati,Dvorana za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1)

dr. sc. Burak Tomak (School of Foreign Languages, Marmara Unversity, Istanbul, Turkey): English as a Lingua Franca (ELF)

26. travnja 2017. u 16:30 sati,Dvorana za poslijediplomske studije (Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1)

prof. Taru Nordlund (Finski jezik, Odjel za finske, ugrofinske i skandinavske studije, Sveučilište u Helsinkiju/Finska)Finland: one nation – (only) two languages?

05. travnja 2017. u 16:00 sati, Studentski klub "Božo Lerotić" (Ruđera Boškovića 5)

doc. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević (Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu): Evaluativni aspekti diskursne metafore

18. siječnja 2017. u 19:30 sati, Studentski klub "Božo Lerotić" (Ruđera Boškovića 5)

Filmska večer - gledanje filma The Linguists (film je na engleskom jeziku)

14. prosinca 2016. u 19:15 sati, Studentski klub "Božo Lerotić" (Ruđera Boškovića 5)

30. studenog 2016. u 18:30 sati, Rektorat

18. svibnja 2016. u 17:00 sati, Rektorat

23. ožujka 2016. u 12:00 sati, Rektorat

 • dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević Kako je od francuskoga nastao joual - Ponešto o kvebeškoj frankofoniji  Opširnije

16. ožujka 2016. u 17:00 sati, Rektorat

20. siječnja 2016. u 17:00 sati, Rektorat

 • Jurica Polančec, mag. ling.: "Slavenski tip glagolskog vidaOpširnije

25. studenog 2015. u 18:00 sati, Rektorat

 • Predstavljanje Priručnika za prevoditeljeprof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović i izv. prof. dr. sc. Aneta Stojić (Filozofski fakultet u Rijeci)
 • Izlaganje Ortoepija hrvatskog standardnog jezika iz perspektive varijeteta, doc. dr. sc. Mihaela Matešić (Filozofski fakultet u Rijeci)

 Plakat

4. studenog 2015. u 18:00 sati, Rektorat

 • Predstavljanje projekta Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa (ProViZA) Plakat

22. travnja 2015. u 18:00 sati

 • dr. sc. Klara Bilić Meštrić (Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu): "Minority Education Models and Multilingual Identities of Children and Youths in Eastern Croatian Urban Spaces" Opširnije 

23. ožujka 2015. u 17:00 sati

 • Prof. dr. sc. Andrew Nevins (University College London): "The Brown-Eyed Construction and its Crosslinguistic Correlates" Opširnije

18. ožujka 2015. u 15:00 sati

 • dr. sc. Alexa Mathias (Leibniz Universität Hannover, Njemačka): Metaphors in Context: A Corpuslinguistic Study on Song-Lyrics from the Extreme Right-Wing Music Scene in Germany Opširnije

25. veljače 2015. u 18:00 sati

 • dr. sc. Dušan Dožudić (Hrvatski studiji, Odjel za filozofiju): Filozofija jezika i propozicijski stavovi Opširnije

14. siječnja 2015. u 17:30 sati, 

 • Marijana Janjić, prof.: Jezikom posredovan identitet: pripisivanje identitetskih oznaka pojedinim jezicima u Indiji danas Opširnije

17. prosinca 2014. u 18 sati

 • izv. prof. dr. sc. Mislava Bertoša (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Lucia Miškulin Saletović, v. pred.: Imenske formule u reklamnom diskursu

26. studenog 2014. u 18 sati

 • dr. sc. Marco Angster (Free University of Bolzano/Bozen, Italy): Looking for reflexivity in word-formation. A cross-linguistic study

12. studenog 2014. u 18 sati

 • Predstavljanje knjige "Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem Kroatischen und Englischen/Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim" autorica Marijane Kresić i Mije Batinić

4. lipnja 2014. u 18 sati

 • prof. dr. Wolfgang Boettchera (Bochum): Wenn die Sprache aus der Reihe tanzt – Witze, Pannen und Poesie unter der grammatischen Lupe 

28. svibnja 2014 u 18:30

 • Izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac: Komparativna pravna lingvistika

30. travnja 2014 u 16:30

 • dr. sc. Darko Matovac: O prijedlozima i njihovim značenjima

9. travnja 2014. u 18:00 sati

 • Hikmeta BİLALOĞLU, MA (Sveučilište u Fıratu, Elazığ/Turska):  «Should we teach grammar?»,  «If Yes, Why and How to teach it ?», «If No, Why

22. siječnja 2014. u 18:00 sati 

 • Izv. prof. dr. sc. Dražen Varga (Filozofski fakultet u Zagrebu): Poredbeno istraživanje sintakse romanskih idioma

4. prosinca 2013. u 18:00 sati

 • Doc. dr. sc. Caroline Hornstein Tomić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Narratives of belonging: Approaches from border-crossers' perspectives

 

17. rujna 2013. u 13 sati

 • prof. dr. Raúl Aranovich (UC Davis, SAD): A

  nimacy constraints: syntagmatic or paradigmatic?

   

16. siječnja 2013. u 18:00 sati

 • Dr. sc. Zrinka Šimunić: "Dominantne tendencije u suvremenoj analizi diskursa"

12. prosinca 2012. u 18:00 sati

 • Anita Skelin Horvat: Jezik/ci i identitet/i mladih 

22. listopada 2012. u 18:00 sati

 • doc. dr. sc. Robert Blagoni (Odsjek za romansku i klasičnu filologiju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli): Dvojezičnost i satira -  Riječi i slike iz medijskog rata u vrijeme Anglomeričke uprave u Puli 

27. lipnja 2012. u 18:00 sati

 • Maida Bilkić (studentica Odjela za lingvistiku): Kritičko razmišljanje i međukulturalna komunikacija 

13. lipnja 2012. u 18:00 sati

 • Prof. dr. Mindy Morgan (Department of Anthropology, Michigan State University): Distinctive Features: Orthographic Representation and Challenges to Linguistic Authority within the Fort Belknap Assiniboine Community

24. svibnja 2012. u 18:30 sati 

 • Marko Kapović, prof.: Sociolingvistička analiza fonetskih varijabli u govoru Ciudad Reala - terensko istraživanje

23. travnja 2012. u 17.00 sati 

 • Prof. dr. Samir Bajrić (Université Paris-Sorbonne, Paris IV): Jezična intuicija

18. travnja 2012. u 18.00 sati 

 • Lena Brünjes (Odsjek za germanistiku, Leibniz Sveučilište u Hannoveru): The function of the German modal particles


30. ožujka 2012. u 18.00 sati

 • Ranko Matasović (Zagreb): O ljudima i konjima. Paleolingvistička istraživanja o početcima životinjskog transporta


18. siječnja 2012. u 16.00 sati

 • Aleksandra Ščukanec (Zagreb): Jezik i identitet u jezičnobiografskim tekstovima gradišćanskih Hrvata


14. prosinca 2011. u 18.00 sati

 • Tijmen C. Pronk (Zagreb), Riječi za emocije u hrvatskome i u drugim slavenskim jezicima


23. studenog 2011. u 18.00 sati

 • Tanja Gulan i Marijana Kresić (Zadar), Psihotipologija i mogući transfer jezičnih elemenata između dva jezika


2. studenog 2011. u 18.00 sati