Kontakt

Adresa Odjela za lingvistiku:

Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar

Pročelnica Odjela:

doc. dr. sc. Lucija Šimičić

tel. +385 23 200 827

e-mail: lsimicic(at)unizd.hr

Zamjenica pročelnice Odjela:

Izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić

tel. +385 200 837 

e-mail: mkresic(at)unizd.hr

Tajništvo

Petra Fatović, mag.oec.

tel. +385 23 200 824   fax. 023 200 822

e-mail: lingvistika(at)unizd.hr

Radno vrijeme tajništva sa studentima:

Ponedjeljak-petak 9:00-12:00 i 13:00-14:30