STUDIJSKI PROGRAM

Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost provodi se studijski program "Hrvatski jezik i književnost" u kojem su preddiplomski i diplomski dijelovi objedinjeni u cjelinu, a razlog je taj što se u preddiplomskom studiju dobivaju opća i temeljna znanja za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija. Potrebna su i moguća na tom studiju cjelovitija znanja, pa se zato studij nastavlja, i to prema principu da se ide od općega prema pojedinačnom, od temeljnih prema produbljenijim znanjima. Naravno, neki od onih što završe diplomske studije nastavit će obrazovanje na poslijediplomskim studijima.

Preddiplomski i diplomski studij Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij)
Trajanje studija: 3+2

1. Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski jednopredmetni studij) - Program studija

Trajanje studija:  3 godine
Ukupan broj ECTS bodova:  180 ECTS bodova
Obrazovni i profesionalni ciljevi:  Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij): Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.
Uvjeti upisa na studij:  Studenti se upisuju na studije na temelju rezultata na razredbenom postupku i na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz odgovarajućih predmeta. Do uvođenja državne mature razmotrit će se ideja o posebnostima bodovanja ovisno o tom iz kojih škola dolaze kandidati. Studenti se upisuju na studij na temelju rezultata državne mature prema sljedećem kriteriju:
a) na temelju uspjeha u srednjoj školi  
b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi

- Hrvatski jezik (razina A)
Matematika (razina B)
- Strani jezik (razina B)  
- Izborni predmet (bilo koji) 

Završni ispiti (ako postoje):  Završni rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:  Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju
Dodijeljena kvalifikacija:  Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.) / Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)

2. Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij) - Program studija

Trajanje studija:  2 godine
Smjer:  Nastavnički
Ukupan broj ECTS bodova:  120 ECTS bodova
Obrazovni i profesionalni ciljevi:  Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij): Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima. Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij.
Uvjeti upisa na studij:  180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom studiju
Završni ispiti (ako postoje):  Diplomski rad
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:  Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju
Dodijeljena kvalifikacija:  Magistar hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.) / Magistra hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.)