Studijski program
 

Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost provodi se studijski program "Hrvatski jezik i književnost" u kojem su preddiplomski i diplomski dijelovi objedinjeni u cjelinu, a razlog je taj što se u preddiplomskom studiju dobivaju opća i temeljna znanja za praćenje i uspješno pohađanje diplomskih studija. Potrebna su i moguća na tom studiju cjelovitija znanja, pa se zato studij nastavlja, i to prema principu da se ide od općega prema pojedinačnom, od temeljnih prema produbljenijim znanjima. Naravno, neki od onih što završe diplomske studije nastavit će obrazovanje na poslijediplomskim studijima.


HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI JEDNOPREDMETNI STUDIJ

TRAJANJE STUDIJA
3 godine
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
180 ECTS bodova
OBRAZOVNI I PROFESIONALNI CILJEVI
Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.
UVJETI UPISA
Studenti se upisuju na studije na temelju rezultata na razredbenom postupku i na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz odgovarajućih predmeta. Do uvođenja državne mature razmotrit će se ideja o posebnostima bodovanja ovisno o tom iz kojih škola dolaze kandidati. Studenti se upisuju na studij na temelju rezultata državne mature prema sljedećem kriteriju:

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi
- Hrvatski jezik (razina A)
Matematika (razina B)
- Strani jezik (razina B)  
- Izborni predmet (bilo koji) 
ZAVRŠNI ISPITI
Završni rad
PRAVILA ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA
Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju 
DODIJELJENA
KVALIFIKACIJA
Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)
Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.)HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI JEDNOPREDMETNI STUDIJ

TRAJANJE STUDIJA
2 godine
SMJER
Nastavnički
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
120 ECTS bodova
OBRAZOVNI I PROFESIONALNI CILJEVI
Završetkom studija student je osposobljen za posao profesora hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima. Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij.
UVJETI UPISA
180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom studiju
ZAVRŠNI ISPITI
Diplomski rad
PRAVILA ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA
Seminarski radovi, kolokviji, završni ispiti u skladu s pravilnikom o studiju 
DODIJELJENA
KVALIFIKACIJA
Magistar hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.)
Magistra hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.)