Odsjek za hrvatski jezik i književnost

English  


Odsjek za hrvatski jezik i književnost i južnoslavenske filologije jedan je od 6 temeljnih odsjeka nastalih osnutkom Filozofskog fakulteta u Zadru 1956. Budući da je oduvijek bio nositeljem studija od nacionalnog interesa, mijenjanjem političkih prilika Odsjek je mijenjao i nazive, a današnji Odsjek za hrvatski jezik i književnost sastavnica je Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, koji je pravni nasljednik još jednog srodnog odsjeka nekadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru: Odsjeka za ruski jezik i književnost. Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost od njezina osnutka mnogobrojne generacije studenata obrazovali su najugledniji hrvatski znanstvenici, a i današnji Odsjek brojem djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima od docenta do redovitog profesora prednjači na mladom Sveučilištu.

Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije za rad u ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, za animatora u literarnim radionicama u osnovnoj školi, za rad u uredništvima novina, časopisa i drugdje u nakladništvu.

Završetkom diplomskog studija student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, za uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima. Naravno, osposobljen je i za poslijediplomski studij. Za praćenje toga studija dovoljni su preddiplomski studiji hrvatskoga jezika i književnosti u Hrvatskoj i u Mostaru (BiH) te djelomično dovoljni preddiplomski studiji kroatistike u drugim zemljama.

U Zadru je način studiranja prema bolonjskim principima usklađen s onim u Europi. Naravno, ima i znatnih podudarnosti koje su potpomogle da se uspostave veze s kroatistikom u drugim zemljama (Italija, Austrija, Njemačka, Mađarska, Slovačka, Češka itd.). Ekvivalentne ili analogne programe nalazimo i u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Split), i to kod dijela naših studija. Studiji su otvoreni prema pokretljivosti studenata, jer će se broj bodova ostvarenih na našim studijima moći priznati i drugdje u Hrvatskoj (uz stanovite razlike o kojima još nije moguće pouzdano govoriti), a i izvan nje. Također će se na našim studijima priznavati bodovi ostvareni na kroatistici u Hrvatskoj i izvan nje.