Dr. sc. VANDA BABIĆ, izv. prof. Minimize

vanda_m.jpgProf. dr. sc. Vanda Babić, izv. prof.

Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru

MBZ: 205531

 

ŽIVOTOPIS

 

Rođena u Kotoru 1967. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Godine 1992. diplomirala je s temom iz starije hrvatske književnosti, a 1997. magistrirala obranivši radnju: Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima.

 

Godine 2003. doktorirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, obranivši disertaciju pod nazivom Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru.

 

Od 1992. zaposlena na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru, najprije kao znanstvena novakinja (mlađa istraživačica), potom od 1994. kao mlađa asistentica, od 1998. asistentica, od 2003. viša asistentica, od 2004. kao docentica i od 2009. kao izvanredni profesor.

 

Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost od godine 1997. predaje sljedeće kolegije: Osnove filmske umjetnosti, Hrvatska usmena književnost, Književna stilistika, Hrvatski mediji, Mit, obred i običaj, te Hrvatska književnost Boke kotorske, a na Odjelu za kulturu i turizam drži kolegij iz Metodike interpretacije kulturne i prirodne baštine. Bila je mentorica je u izradbi brojnih diplomskih radova.

 

Bavi se istraživanjem starije hrvatske bokokotorske književnosti pa je u rujnu 1998. tiskala antologiju pod nazivom Hrvatska književnost Boke kotorske do preporoda, Erasmus naklada (Školska knjižnica; Hrvatska književnost od Bašćanske ploče do naših dana), 1998., 208. str., knj.33-34.

Druga njezina knjiga, tiskana 2001., Don Srećko Vulović o starosjediocima Boke kotorske, (Diorama, Zagreb, 2001. str. 80.) govori o bogatoj, ali zapostavljenoj hrvatskoj baštini bokokotorskoga kruga i u prilogu sadrži pretisak Vulovićeva djela kao i pretisak Pravilnika HKD Napredak iz 1892. godine.

 

Krajem 2005. tiskala je knjigu «Razgovor duhovni Vicka Zmajevića» (HKD «Napredak», 240. str.), sredinom 2006. „Uskrs“, a početkom 2007. „Gizdelina“ te priredila «Radovana i Ljudmilu» Berta Krešimira Balabanića za koju je 2008. dobila Srebrnu povelju Matice hrvatske. Trilogiju Bertka Krešimira Balabanića objavila je tijekom 2009. (Vila Hrvatica i Duhovna oporuka). Napisala je i priredila desetak znanstvenih i stručnih knjiga.

Urednica je prvog broja zbornika Zadarski filološki dani.Sudjelovala je na više znanstvenih skupova, od kojih je većina međunarodnih.

 

Od 1998. do 2000. predsjednica je Organizacijskog odbora akcije Hrvatski gradovi Hrvatima Boke, gdje je organizirala kulturne svečanosti u nekoliko hrvatskih gradova (Zagreb, Zadar, Split, Šibenik, Pula, Benkovac, Dubrovnik), te u Mostaru i Kotoru, sa zanimljivim programom hrvatske kulture i baštine Boke. Suautorica je (s gospodinom Božom Vodopijom) i scenaristica dokumentarnog filma S Hrvatima Boke, u produkciji HTV, proizvedenog 2001.

 

Vanjski je suradnik na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru Voditeljica je projekta Usmeno-književna baština zadarskog područja. Suradnica je na projektu: Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti glavnog istraživača Milorada Nikčevića.

 

Bila je dopredsjednicom Organizacijskog odbora Proslave 500 obljetnice rođenja Petra Zoranića te predsjednicom Organizacijskog odbora za proslavu 100. obljetnice rođenja Berta K. Balabanića čije obljetnice su se proslavile 2008. i 2009. godine.

Od 2007. do 2011.bila je predsjednicom Vijeća za kulturu Zadarske županije, što je i  danas u drugom mandatu (2011-2015.). Članica je Matice hrvatske, HKD Napredak, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809. te počasna članica HKD Napredak iz Tivta i dopredsjednica zadarske podružnice HKD Napredak.

Dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije za znanstveni doprinos u 2005. godini, Plakete HKD Napredak, Središnjice Sarajevo, za pisanu književnu i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008.) te Srebrnu povelju Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila.(2008.)

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE:

U zvanje izvanrednog profesora izabrana je u prosincu 2009. godine.

 

Knjige:

Hrvatska književnost Boke kotorske do preporoda, (priredila i predgovor napisala V. Babić). Zagreb, Erasmus naklada (Školska knjižnica; Hrvatska književnost od Bašćanske ploče do naših dana., knj. 33-34.), 1998. 208. str.

Don Srećko Vulović o starosjediocima Boke kotorske, Diorama, Zagreb, 2001.

Razgovor duhovni Vicka Zmajevića, HKD «Napredak» podružnica Zadar, 2005., str. 240.

Uskrs, Hrvatski običaji,1, Zbornik studentskih radova, priredili: V. Babić i J. Miletić, Zadar, 2006.

Gizdelin, HKD „Napredak“ podružnica Zadar, 2007., str. 272.

Kulturno-umjetnička društva Zadarske županije, Zadar 2007., str. 420.

Radovan i Ljudmila Berta K. Balabanića, priredila knjigu, poemu i proslov napisala Vanda Babić, Novalja-Zagreb, 2007.

Bokeljska muka, Književni krug Split, Biblioteka znanstvenih djela, Split, 2008., str.220.

Sveta Kata – divica i mučenica, priredila Vanda Babić, Novalja, 2008.

B. Krešimir Balabanić, Vila Hrvatica, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str.298.

 

B. Krešimir Balabanić, Duhovna oporuka, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str. 34